ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai

This page is also available in

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai – tai bendra Europos Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK), Europos regionų komiteto (RK), Europos ūkininkų ir Europos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos ir Tarptautinės ekologinio žemės ūkio judėjimo federacijos „Organics Europe“ iniciatyva. Šių apdovanojimų tikslas pripažinti laimėjimus ekologinės vertės kūrimo grandinėje, įvertinti geriausius ir novatoriškiausius ekologinės gamybos subjektus.

Tai pirmieji ES masto apdovanojimai už ekologinį ūkininkavimą ir yra skirti tolesniems veiksmams pagal 2021 m. kovo 25 d. Komisijos priimtą ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Šiame veiksmų plane laikomasi požiūrio, kad tam, kad būtų paskatų plėtoti ekologinę gamybą, turėtų didėti ekologiškų produktų vartojimo paklausa. Todėl, be kita ko, reikia didinti visuomenės informuotumą apie ekologinės gamybos ypatumus ir naudą. Šiuo tikslu Veiksmų plane numatoma kasmet teikti apdovanojimus, kuriais būtų pripažįstami laimėjimai ekologinės vertės kūrimo grandinėje. Tokie apdovanojimai bus pirmą kartą įteikti 2022 m.

EESRK jau daugelį metų aktyviai propaguoja tvaresnę ir visapusiškesnę ES maisto politiką. 2021 m. rugsėjo mėn. priimtoje nuomonėje dėl Veiksmų plano EESRK visų pirma pripažįsta ekologinio ūkininkavimo vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir mano, kad šis Veiksmų planas yra tvirtas pagrindas tvariai ekologinės gamybos sektoriaus plėtrai. Be to, EESRK mano, kad vartotojai turėtų būti informuojami apie ekologiškų produktų pranašumus ir kylančius iššūkius tinkamomis sąmoningumą ugdančiomis priemonėmis, todėl norėtų dalyvauti veikloje, kuria siekiama didinti informuotumą apie ekologinę gamybą, pavyzdžiui, kasmetinės ES ekologinės dienos renginiuose ir skiriant apdovanojimus už laimėjimus visuose ekologiško maisto grandinės sektoriuose.

2021 m. rugsėjo 23 d. EESRK buvo pakviestas dalyvauti oficialiame pirmosios ES ekologinės dienos renginyje, kuriame. dalyvavo Europos Komisijos narys Janusz Wojciechowski, vienas iš ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų organizatorių, atsakingas už tris apdovanojimus.

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų schemą sudaro septynios kategorijos ir aštuoni apdovanojimai. Jais išreiškiamas pripažinimas skirtingiems ekologinės gamybos vertės grandinės subjektams, parengusiems puikų novatorišką, tvarų ir įkvepiantį projektą, suteikiantį realią pridėtinę vertę ekologinei gamybai ir vartojimui.


EESRK pirmininkė Christa Schweng:
Ženklas „ekologiškas“ – tai ne tik etiketė ant produkto. Tai visa filosofija, kaip savo maisto gamybos ir vartojimo būdais galime pasiekti, kad mūsų planeta taptų tvaresnė, ir padėti jai pasirengti ateities iššūkiams. Todėl tokius būdus reikia pripažinti ir skatinti visoje maisto grandinėje. EESRK labai didžiuojasi galėdamas kartu organizuoti šią iniciatyvą ir taip didinti informuotumą apie ekologinio sektoriaus galimybes prisidėti prie tvaresnių maisto sistemų kūrimo. Apdovanosime pažangias, novatoriškas, tvarias ir įkvepiančias MVĮ, maisto mažmenininkus ir maitinimo įstaigas, kurie sukūrė tikrą pridėtinę vertę ekologinei gamybai ir vartojimui.


Daugiau informacijos galima rasti ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose #EUOrganic.