Už komunikaciją atsakingas pirmininko pavaduotojas

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Profesinės sąjungos UGT narė.
 • Visuotinės darbuotojų sąjungos (UGT) biuro Briuselyje vadovė ir UGT tarptautinės politikos konfederacinio sekretoriato darbuotoja nuo 1993 m. Europos ir profesinių sąjungų politikos stebėsena. Dvišaliai santykiai su kitomis profesinėmis sąjungomis ir socialinėmis organizacijomis.
 • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pakaitinė narė, aktyviai veikianti kaimo plėtros, aplinkos, darnaus vystymosi, švietimo, mokymo, energetikos, visuomenės sveikatos ir informacinės visuomenės srityse.
 • Nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. tikroji EESRK narė, priklausanti TEN ir NAT skyriams.
 • Nuo 2015 m. nuolatinės tyrimo grupės dėl Europos energetikos bendrijos narė.
 • Nuolatinės grupės „Skaitmeninė darbotvarkė“ narė nuo pat jos sukūrimo.
 • EESRK delegacijų 2013–2017 m. (Varšuvoje, Limoje, Paryžiuje, Marakeše ir Bonoje) vykusiose konferencijose dėl klimato kaitos narė.
 • EESRK delegacijų Jungtinių Tautų ministrų aukšto lygio partnerystės forume darnaus vystymosi klausimu narė. Jungtinės Tautos, 2016 ir 2017 m.
 • Nuo 2010 m. TEN skyriaus biuro narė.
 • Nuo 2013 m. Tvaraus vystymosi observatorijos pirmininko pavaduotoja.
 • 2018–2020 m. už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Be kita ko, šių nuomonių pranešėja:

 • Europos m. sveikatos ir mobiliųjų sveikatos priežiūros ir gerovės prietaikų sistema
 • Skaitmeninė visuomenė: prieiga, švietimas, mokymas, užimtumas ir priemonės lygybei užtikrinti
 • Europos m. sveikatos ir mobiliųjų sveikatos priežiūros ir gerovės prietaikų sistema
 • ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija
 • Pažangiųjų miestų iniciatyvos projektas ir ataskaita

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR