Už biudžetą atsakingas pirmininko pavaduotojas

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr. Milena Angelova nuo 2002 m. eina Bulgarijos pramonės kapitalo asociacijos (BICA) generalinės sekretorės pareigas. Ji yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, atsakinga už biudžetą 2018-2020 kadencijos laikotarpiu. Ji yra EESRK narė nuo 2007 m., Darbdavių grupės pirmininko pavaduotoja nuo 2010 m. ir Biudžeto grupės narė nuo 2013 m. Nuo 2011 m. ji eina Europos viešąsias paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro (CEEP) vykdomosios pirmininko pavaduotojos pareigas.

Kaip EESRK narė, ji aktyviai dalyvauja atstovaudama verslo bendruomenės interesams sprendžiant tokius svarbius klausimus kaip MVĮ politika, įmonių valdymas, kapitalo rinkų sąjunga, visuotinės svarbos paslaugos, biurokratijos mažinimas, verslo aplinkos gerinimas, kova su šešėline ekonomika, darbo ateitis, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktis ir kt.

Dr. M. Angelova yra Bulgarijos ESRT narė nuo 2006 m., o savo šalyje ji yra gerai žinoma kaip aktyvi sprendimų dėl verslo aplinkos gerinimo priėmimo proceso dalyvė. Ji turi daug patirties įmonių valdymo, įmonių socialinės atsakomybės, geresnės teisėkūros, MVĮ ir verslumo skatinimo, Europos fondų valdymo, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemų sprendimo srityse.

Prieš pradėdama dirbti BICA, dr. M. Angelova įgijo puikią dešimties metų profesinę patirtį verslo, pavyzdžiui, įmonėje „Italcementi Group“, ir turizmo srityse. Ji yra Bulgarijos mokslų akademijos ekonomikos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja ir dėstytojavo Varnos ekonomikos universitete. Ji yra daugiau kaip 45 mokslinių publikacijų rinkodaros ir įmonių valdymo tema autorė.

Downloads

Dr Milena Angelova