Vakarų Balkanų ateitis yra Europos ateitis

Daugiau kaip 100 pilietinės visuomenės atstovų patvirtino savo pasiūlymą gegužės 15 d. Sofijoje įvykusiam ES ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimui.

Aukšto lygio konferencijos dalyviai yra įsitikinę, kad ES plėtra, ypač jos demokratinių vertybių ir teisės normų sklaida Vakarų Balkanų regione, tenkina ir Vakarų Balkanų šalių, ir Europos Sąjungos interesus. ES vertybių propagavimas regione garantuoja saugumą ir stabilumą, skatina socialinę ir ekonominę plėtrą, stiprina demokratiją ir teisinės valstybės principą šiose šalyse, o tai savo ruožtu užtikrina ES stabilumą ir saugumą.

Šio regiono ateitis yra Europos ateitis, – kalbėdamas konferencijoje pabrėžė EESRK pirmininkas Luca Jahier. – Esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungai ir Vakarų Balkanų šalims nėra kitos alternatyvos, kaip tik vykdant didelius pokyčius stabiliai ir tvariai žengti visateisės narystės link.“

 „Nuoširdžiai tikiu, kad kuo spartesnė šio regiono integracija į mūsų bendrą Sąjungą tenkina ne tik Vakarų Balkanų šalių ir žmonių, bet ir visų mūsų Europos Sąjungoje interesus“, – konferencijos atidarymo metu kalbėjo EESRK Išorės santykių skyriaus pirmininkė Diliana Slavova.

Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotoja teismų reformos klausimais ir užsienio reikalų ministrė Ekaterina Zaharieva taip pat pabrėžė būtinybę įtraukti pilietinę visuomenę: „Socialiniai partneriai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant Vakarų Balkanų socialinį ir ekonominį vystymąsi ir sanglaudą.“ Ji išreiškė viltį, kad iki 2025 m. ES narėmis taps dvi Vakarų Balkanų šalys.

 Pilietinės visuomenės organizacijų atstovai daugiausia dėmesio skyrė šio regiono pažeidžiamų grupių teisėms ir įgalėjimui. (sg)