Skaitmeninio amžiaus vadovo dar nėra, tačiau Europai reikalingas planas

EESRK birželio 11–13 d. Bonoje vykusiame „Deutsche Welle“ pasauliniame žiniasklaidos forume buvo aptarti skaitmeninimo ir nelygybės klausimai

„Deutsche Welle“ kartu su EESRK surengtame 11-ajame pasauliniame žiniasklaidos forume daugiausia dėmesio buvo skirta nelygybei pasaulyje. EESRK sudarė grupę, kuri svarstė, kaip skaitmeninimas ir ketvirtoji pramonės revoliucija galėtų sumažinti arba padidinti skurdą ir nelygybę globalizuotame pasaulyje.

Pilnoje auditorijoje diskutavusią grupę sudarė EESRK narys ir nuolatinis profsąjungų darbuotojas Peter Schmidt, Humboldto interneto ir visuomenės instituto asocijuotas mokslininkas, profesorius Dr Ayad-Al-Ani, Kembridžo universiteto Geografijos katedroje doktorantūros studijas baigusi Judith Schleicher ir Cafebabel leidėjas, žurnalistas Alexander Damiano Ricci. Diskusijoje dalyvavo ir du žymūs pranešėjai – EESRK nariai Brendan Burns ir Baiba Miltoviča.

Be kitų temų, grupės nariai aptarė gilius ir plačius pokyčius, kuriuos lėmė platformų ekonomikos atsiradimas, ir jos pasekmes demokratijai ir gerovei visame pasaulyje. Suabejota ir profesinių sąjungų vaidmeniu verslo pasaulyje, kuriame vis labiau vertinamos lankstesnės užimtumo formos, ir išanalizuotas skurdo ir aplinkos ryšys. Daugiau informacijos apie diskusiją galima rasti EESRK interneto svetainėje. (sma)