Pagrindinė 2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premija skirta Vokietijos organizacijai „Danube-Networkers for Europe“

Gruodžio 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apdovanojo penkias pilietinės visuomenės organizacijas už išskirtinius projektus, kuriais įtvirtinamos Europos vertybės, aukštinama didžiulė Europos tapatybių įvairovė ir skatinamas Europos kultūros paveldas siekiant vėl suburti drauge visus europiečius.

Pirmoji 14 000 EUR premija atiteko Vokietijos projektui „Dunojaus regiono skoniai. Duona suartina“, kurį vykdo ne pelno organizacija „Danube-Networkers for Europe (DANET). Dar keturios iniciatyvos, t. y. SWANS (Vokietija), Ekomuziejus (Italija), „Safe Passage (JK) ir „Balkans Beyond Borders(Graikija), apdovanotos 9 000 EUR premijomis.

„EESRK tikisi, kad Europos kultūros paveldo metais (2018 m.) šis apdovanojimas padės geriau suvokti, kokia turtinga Europos kultūra ir kiek daug joje įvairių tapatybių. Komitetas siekia skatinti projektus, kurie stiprina bendrystės ir prasmės jausmą puoselėjant ir išsaugant įvairovę. Komitetas siekia didinti informuotumą apie daugelį visoje Europoje įgyvendinamų projektų, kuriais propaguojamos Europos vertybės, kaip antai pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė. Galiausiai Komitetas nori padėkoti tiems asmenims ir organizacijoms, kurie kasdien kovoja už Europą, paremtą šiomis vertybėmis“, – kalbėjo EESRK pirmininkas Luca Jahier apdovanojimų įteikimo ceremonijoje Briuselyje.

Pagrindinį apdovanojimą pelnęs DANET projektas Dunojaus regiono skoniai. Duona suartina yra pagrįstas mintimi, kad žmonės suvokia duoną kaip abstraktų kultūros paveldą, kuriuo visi naudojasi ir kuris visus vienija nepaisant įvairovės. Projekto metu įvairiose Dunojaus regiono šalyse buvo organizuojami duonos kepimo renginiai ir festivaliai, suburiantys skirtingo amžiaus, etninės ir socialinės kilmės žmones.

Nors DANET registruota buveinė yra Vokietijoje, ši organizacija vienija įvairias ne pelno švietimo organizacijas ir ekspertus iš Dunojaus regiono šalių, kaip antai Austrija, Kroatija, Bulgarija, Rumunija, Serbija, Slovakija ir Vengrija. Kaip ne pelno asociacija, skatinanti visų piliečių inovatyvų mokymąsi ir socialinį dalyvavimą, DANET tikisi, kad jos projektas padidins informuotumą apie bendras Dunojaus regiono ir Europos kultūrines šaknis, užmegs dialogą ir stiprins skirtingų Europos kartų ir kultūrų ryšius.

Atsiimdama premiją, DANET pirmininkė Carmen Stadelhofer sakė: „Duona visada buvo bendrystės ir dalijimosi simbolis. Įgyvendindami savo projektą, siekiame šalinti mus skiriančias kliūtis ir padėti kurti solidarią ir taikią Europą. Mes dirbame su paprastais žmonėmis ir bandome įtraukti kiekvieną. Suburiame įvairias etnines grupes, kurios kitaip galbūt nesusitiktų. Suburiame pagyvenusius ir jaunus žmones, taip pat tuos, kuriems galbūt sunku rasti savo vietą visuomenėje. Ši premija – tai didelis pripažinimas ir garbė daugybei organizacijų ir žmonių, vykdančių šį projektą.“

Vaizdo įrašą apie apdovanotus projektus galite žiūrėti čia.

Apdovanojimą pelnė ir iniciatyva SWANS, kuri yra pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Vokietijoje. Ją vykdo moterių savanorių grupė, organizuojanti karjeros ir vadovavimo įgūdžių seminarus itin perspektyvioms universitetų studentėms iš imigrantų šeimų ir nebaltaodėms moterims, siekiant padėti joms įsidarbinti tokiose darbo vietose, kurių jos nusipelno, ir nutraukti jų diskriminaciją darbo rinkoje.

Premiją pelniusį Italijos projektą Ekomuziejus vykdo socialinis kooperatyvas „Aria Nuova“. Jis padeda specialiose įstaigose gyvenantiems psichikos ligoniams betarpiškai patirti meną ir kultūrą, užtikrinant, kad teisė į kultūrą būtų universali.

Kultūrinė kampanija „Po 80 metų vaikams pabėgėliams vis dar reikia saugaus koridoriaus“, kurią vykdo JK organizacija „Safe Passage“, stengiasi įgyti didesnę visuomenės paramą šiandieniniams jauniausiems pabėgėliams, lyginant dabartinę padėtį su Antrojo pasaulinio karo metu vykdyta masinio gelbėjimo operacija „Kindertransport“, per kurią Didžiosios Britanijos piliečiai priėmė nuo nacių persekiojimo bėgančius vaikus. Iki šiol „Safe Passage“ saugiais ir teisėtais būdais prieglobstį pasiekti padėjo daugiau kaip 1 500 vaikų.

Graikijai atstovaujantis nugalėtojas – trumpametražių filmų festivalis, kurį rengia organizacija „Balkans Beyond Borders“. Šis festivalis, kuriame rodomi Balkanuose ir už šio regiono ribų sukurti filmai, vyksta kiekvienais metais vis kitame Balkanų mieste. Jame menas naudojamas kaip galinga jėga, skirta išspręsti nesutarimus, įsišaknijusius itin neramioje šio regiono praeityje.

Konkurse EESRK pilietinės visuomenės premijai gauti, kuris šiais metais buvo organizuojamas jau 10-ąjį kartą, dalyvavo 150 kandidatų iš 27 ES valstybių narių, o tai liudija, kad pilietinė visuomenė iš visų ES kampelių labai entuziastingai puoselėja Europos vertybes ir kultūros paveldą. EESRK tikisi, kad šia premija bus skatinamas apdovanotųjų organizacijų ir asmenų į bendruomenę orientuotas darbas.

Šis apdovanojimas skiriamas už „išskirtines pilietinės visuomenės iniciatyvas“ ir kiekvienais metais pasirenkama skirtinga tema, susijusi su viena iš svarbių EESRK darbo sričių. 2017 m. premija buvo skirta už „novatorišką verslumą, skatinantį nepalankioje padėtyje esančių visuomenės grupių integraciją į darbo rinką“.