Kuriantis naujoms darbo formoms, reikia skaidresnių ir labiau nuspėjamų darbo sąlygų

„Atsižvelgiant į tai, kad daugėja lankstaus ir netipinio darbo formų, ES dabar labai svarbu užtikrinti skaidresnes ir labiau nuspėjamas darbo sąlygas visiems darbuotojams. Tai geriausiai pasiekiama nacionaliniu lygmeniu vedant socialinį dialogą ir kolektyvines derybas“, – teigia EESRK savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl skaidrių darbo sąlygų.

EESRK pavadino direktyvą realiu žingsniu įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį ir prisitaikant prie ateities darbo rinkos. Tačiau jis taip pat perspėja dėl galimos administracinės naštos darbdaviams, jei direktyvos nuostatos būtų įgyvendinamos tokios, kokios yra dabar, ir rekomenduoja aiškiau apibrėžti tam tikrus aspektus ir atsakomybę kai kuriais klausimais palikti valstybėms narėms.

„Skaidrių darbo sąlygų direktyva yra puiki galimybė pradėti kurti socialinę Europą“, – teigia EESRK nuomonės pranešėjas Christian Bäumler. Jo nuomone, darbo, kai darbuotojas iškviečiamas pagal poreikį, nebegalima laikyti užimtumo forma nenustačius atitinkamo ataskaitinio laikotarpio ir deramo išankstinio pranešimo darbuotojui.

Bendrapranešėjė Vladimira Drbalová atkreipė dėmesį į tai, kad dabartiniame pasiūlyme yra neaiškių nuostatų, kurios gali sukelti teisinį netikrumą darbo rinkoje. Pasiūlymą dar reikėtų patobulinti, nes jis kol kas nepakankamai pagrįstas. (II)