ES politikos formuotojų nuomone, kurdama dirbtinį intelektą Europos Sąjunga negali pamiršti savo vertybių

Pirmajame suinteresuotųjų subjektų aukščiausiojo lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto, kurį birželio 18 d. Briuselyje surengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos Komisija, pabrėžta, kad ES turi užtikrinti saugų, objektyvų ir Europos vertybes atitinkantį dirbtinį intelektą.

„Dirbtinis intelektas yra technologija, kuri neturi mūsų užvaldyti ar įveikti“, – pažymėjo EESRK teminės tyrimo grupės dėl dirbtinio intelekto pirmininkė Catelijne Muller, pridurdama, kad žmogus turi valdyti dirbtinį intelektą. 

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel atkreipė dėmesį į Komisijos pastangas imtis koordinuotų veiksmų dirbtinio intelekto srityje, juos įvardydama „dideliu politiniu prioritetu“. Komisijos tikslas – iki 2020 m. pritraukti 20 mlrd. EUR viešųjų ir privačių investicijų, skirtų dirbtiniam intelektui, o per tolesnį dešimtmetį – po 20 mlrd. EUR per metus.

Europos Parlamento pranešėja dirbtinio intelekto klausimu Mady Delvaux atkreipė dėmesį į prieinamumo sunkumus, pažymėdama, kad Europa turi tinkamai išdalyti pasitelkus dirbtinį intelektą sukurtą gerovę.

Dirbtinis intelektas yra vienas iš pagrindinių dabartinės EESRK kadencijos politinių prioritetų. Kaip pabrėžė Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus pirmininkė Ariane Rodert, EESRK šiuo metu rengia dvi naujas nuomones, kuriose nagrinėjamas dirbtinio intelekto klausimas. (ia)