EESRK primena apie dažnai pamirštamą energetikos pertvarkos naudą regionų ekonomikai

Gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė klausymą tema Energetikos pertvarka Europos regionuose, kad atkreiptų dėmesį į perėjimo prie decentralizuoto ir mažo anglies dioksido kiekio energijos tiekimo ekonominę naudą regionams, apie kurią iki šiol buvo nepakankamai kalbama, nors energetikos pertvarka neabejotinai turi regioninę dimensiją.

Perėjimas prie švarios ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos gali būti ypač naudingas mažiau išsivysčiusiems regionams, taigi sumažintų skirtingų Europos vietovių nelygybę ir pagerintų socialinę ir regioninę sanglaudą visoje ES. Įrodyta, kad vietos lygmeniu pačių žmonių pasigaminama energija taip pat sumažina energijos nepriteklių.

Tai patvirtina per klausymą pristatyti du sėkmingi pavyzdžiai. Pirmasis – Vokietijos Trojenbryceno mieste įgyvendintas projektas, kuriuo pasiektas tikslas užtikrinti nepriklausomą decentralizuotą švarios energijos tiekimą anksčiau sunkiai besivertusiai bendruomenei.

Kitas sėkmingas energetikos pertvarkos projektas buvo įgyvendintas Rytų Lenkijos Turošno Košcielnos savivaldybėje, esančioje viename skurdžiausių ES regionų. Projektas padėjo radikaliai sumažinti metinį išmetamą CO2 kiekį ir sutaupyti iki 95 000 EUR per metus.

Klausymo rezultatai bus panaudoti rengiant EESRK nuomonę Naujos, anglies dioksido neišskiriančios, decentralizuotos ir skaitmeninės energijos tiekimo struktūros poveikis darbo vietoms ir regionų ekonomikai. Nuomonė bus pristatyta EESRK liepos mėn. plenarinėje sesijoje, kurioje dalyvaus Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič. (ll)