60-metį pažymintis EESRK imsis ryžtingų ir toliaregiškų veiksmų dėl geresnės Europos

Gegužės 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 60-mečio proga pasakytoje kalboje EESRK pirmininkas Luca Jahier patikino, kad Komitetas neketina užmigti ant laurų, ir pristatė būsimos EESRK veiklos kursą, paremtą septyniais prioritetais. Apie Europos ateitį diskutavę ES vadovai sutarė, kad pilietinė erdvė yra ir toliau turi būti Europos demokratijos pagrindas.

Kalbėdamas neeilinėje jubiliejinėje plenarinėje sesijoje Komiteto pirmininkas L. Jahier priminė svarbiausius EESRK istorijos etapus ir didžiausius jo praeities laimėjimus sėkmingai inicijuojant reikšmingus ES teisės aktus. Jo teigimu, „EESRK turi daug kuo didžiuotis“ – pradedant Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija, baigiant novatorišku pasiūlymu dėl finansinių sandorių mokesčio.

Pirmininkas L. Jahier pasiūlė, kaip būtų galima spręsti šiuo metu Europai iškilusias problemas, ir išdėstė, kokios bus EESRK prioritetinės veiklos sritys ateinančiais metais:

  • naujai įtvirtinti Sąjungos vertybes,
  • įgyvendinti darnaus vystymosi darbotvarkę,
  • aktyviau koordinuoti ekonominę politiką ES,
  • dirbtinį intelektą panaudoti žmonijos gerovei,
  • siekti, kad būtų parengta plataus užmojo daugiametė finansinė programa, paremta solidarumu ir skatinanti sanglaudą,
  • per kultūrą ir švietimą ugdyti Europos tapatybės jausmą,
  • aktyviai formuoti santykius su ES kaimyninėmis ir toliau esančiomis šalimis.

Vėliau vykusioje diskusijoje Europos Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker, Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Ramón Valcarcel Siso ir Regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz su L. Jahier aptarė, kaip geriausiai spręsti Europos problemas ruošiantis 2019 m. įvyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Įkvepiančioje kalboje buvęs Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy pareiškė tikįs Europos ateitimi ir pabrėžė EESKR vaidmenį užtikrinant atsparią demokratiją Europoje.

Švedijos ministro pirmininko nacionalinės inovacijų tarybos narė Darja Isaksson išdėstė Europos jaunosios kartos požiūrį ir paragino ES vadovus atremti iššūkius, kuriuos kelia darnus vystymasis ir skaitmeninė revoliucija.

Pirmininkas L. Jahier ceremoniją užbaigė popiežiaus Jono Pauliaus II citata, ragindamas dalyvius nebijoti dabarties ir drąsiai joje gyventi. (dm)

Pirmininko L. Jahier kalba jubiliejinėje plenarinėje sesijoje

Žiūrėkite EESRK pirmininko L. Jahier kalbą