27 perdirbti buteliai marškinėliams pagaminti

Sėkminga plastiko strategija turi būti propaguojamos veiksmingos švietimo ir mokymo priemonės siekiant skatinti laikytis dinamiško biosferos balanso. Tam, kad būtų perdirbama daugiau plastiko ir paspartėtų perėjimas prie žiedinės ekonomikos, būtina parengti projektavimo ir elgesio paskatas, taip pat bendrus techninius ir reguliavimo standartus.

Savo nuomonėje dėl Komisijos komunikato Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija Komitetas pabrėžia, kad plastikų perdirbimas yra gyvybiškai svarbi tvarios ir konkurencingos ekonominės plėtros galimybė. Iš plastikų pagaminti daiktai turi būti vertinami kaip vertinga žaliava, kurią reikia susigrąžinti. „Mums reikia europinės plastiko žiediškumo kultūros, grindžiamos viso produkto gyvavimo ciklo analize, – teigė nuomonės pranešėjas Antonello Pezzini, – o tai bus įmanoma tik bendradarbiaujant su piliečiais ir pilietine visuomene. Europos piliečiai turi pajusti plastiko rūšiavimo ir perdirbimo naudą.“

Mikroplastikui, kuris dažnai naudojamas valikliuose, kosmetikoje, baldų ir dažų gamyboje, būtina skirti ypatingą dėmesį, nes šis taršos šaltinis kelia vieną didžiausių pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Nuo polietileno tereftalato (PET) iki siūlų

EESRK skatina rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir ypač PET (polietileno tereftalato) perdirbimą, kadangi jis gali būti ekonomiškai naudingas ES, nes paskatintų naujų rūšių ekonominę veiklą ir užimtumą. PET pavertimas audiniais yra novatoriškas ir aplinkai žalos nedarantis procesas, kurio metu užtikrinama kokybė, pradedant gamybos technika ir baigiant dizainu. Skaičiai įspūdingi: vienam sportiniam nertiniui iš šio pluošto pagaminti reikia tik maždaug 27 1,5 litro talpos butelių (maždaug tiek rekomenduojama išgerti keturių asmenų šeimai per savaitę). (sma)