Darbotvarkė

Per metus EESRK surengia devynias plenarines sesijas. Plenarinė asamblėja paprasta balsų dauguma priima nuomones, kurias parengia tyrimo grupės ir dėl kurių balsuota specializuotuose skyriuose ir CCMI. Be to, Komitetas organizuoja daug viešųjų klausymų ir konferencijų, taip pat su šiuo darbu susijusių aukšto lygio diskusijų.

Atsižvelgdamas į Europos politinę darbotvarkę EESRK organizuoja ir kultūros renginius, pavyzdžiui, susijusius su pirmininkavimu ES Tarybai, Europos ir tarptautiniais teminiais metais, taip pat renginius EESRK svarbiomis temomis.

Mūsų renginiai