Lietuva - Klausymas dėl ES MVĮ politikos veiksmingumo gerinimo

This page is also available in

Klausymas buvo organizuojamas vykdant tolesnę EESRK veiklą, susijusią su savo iniciatyva parengta nuomone ES MVĮ politikos veiksmingumo gerinimas (pranešėja Milena Angelova), kuri buvo priimta 2017 m. liepos mėn.

Pagrindinis klausymo tikslas buvo – aptarti ES MVĮ politikos veiksmingumą ir efektyvumą bei sužinoti Lietuvos suinteresuotųjų subjektų nuomonę ir atsiliepimus šiuo klausimu siekiant rasti būdų, kaip pagerinti šią politiką. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas EESRK nuomonėje pateiktoms rekomendacijoms, siekiant jas įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu.

Dėmesio centre buvo klausimai, susiję su galimybe gauti finansavimą, galimybių patekti į rinkas gerinimu ir tarptautinimu, verslumo skatinimu, administracinės naštos mažinimu, supaprastinimu, MVĮ konkurencingumo ir inovacijų skatinimu. Suinteresuotieji subjektai buvo kviečiami išsakyti savo nuomonę apie dabartinę MVĮ apibrėžtį ir galimą poreikį ją peržiūrėti.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į INT skyriaus sekretoriatą.

 

Downloads

EU Commission follow-up of EESC opinion on Improving the effectiveness of EU policies for SMEs

Programme