You are here

Už komunikaciją atsakingas pirmininko pavaduotojas Gonçalo Lobo Xavier

  • Nuo 2013 m. Portugalijos metalurgijos, mechaninės inžinerijos ir panašių pramonės įmonių – didžiausio Portugalijos pramonės sektoriaus – asociacijos (AIMMAP) valdybos patarėjas, atsakingas už tarptautinius santykius ir komunikaciją.
  • Nuo 2013 m. vasario mėn. nacionalinis atstovas, atsakingas už MVĮ inovacijas ir rizikos finansavimą pagal programą „Horizontas 2020“.
  • Nuo 2007 m. Portugalijos pramonės konfederacijos (CIP) paskirtasis narys BUSINESSEUROPE mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų darbo grupėje.
  • Nuo 2011 m. Portugalijos pramonės konfederacijos (CIP) paskirtas EESRK darbdavių grupės narys, daugiausia dėmesio skiriantis užimtumui, socialiniams reikalams, bendrajai rinkai, pramonės reikalams, MTTP ir inovacijoms.
  • 2002–2012 m. Portugalijos technologijų centrų tinklo (RECET) vykdomasis direktorius, atsakingas už MTTP ir tarptautinių projektų įgyvendinimą su partneriais daugiausia iš Ispanijos, Prancūzijos ir kitų ES valstybių narių.
  • 2013–2015 m. EESRK strategijos „Europa 2020“ iniciatyvinio komiteto pirmininko pavaduotojas.
  • 2015–2018 m. EESRK pirmininko pavaduotojas, atsakingas už komunikaciją.

Dirbdamas EESRK Gonçalo Lobo Xavier kaip pranešėjas parengė daug nuomonių, pavyzdžiui, „2015 m. metinė augimo apžvalga“, „Pramonės permainos Europos pakavimo sektoriuje“, „Veiksmų planas „Verslumas 2020““ ir „Atviresnis švietimas“.

Išsamus profesinis profilis