You are here

Už biudžetą atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas Michael Smyth

  • 1986–1987 m. Londono verslo mokyklos Ekonomikos prognozių centro tyrėjas.
  • Nuo 1990 m.Britanijos pramonės konfederacijos (Šiaurės Airija) Ekonomikos reikalų komiteto narys ir nuo 1998 m. Šiaurės Airijos Direktorių instituto Ekonominės strategijos komiteto narys.
  • 1994–1999 m. Šiaurės Airijos struktūrinių fondų energijos paprogramės stebėsenos komiteto narys, 2002–2004 m. Škotijos parlamento Įmonių ir mokymosi visą gyvenimą komiteto specialusis patarėjas, 2006–2007 m. Šiaurės Airijos asamblėjos vyriausybės komiteto programos ekonomikos paprogramės patarėjas ekonomikos klausimais.
  • 2008–2013 m. Šiaurės Airijos Ulster universiteto Jordanstown Ekonomikos mokyklos vadovas.
  • Europos Komisijos patarėjas dėl Šiaurės Airijai skirtos Bendrijos paramos sistemos, Armagh apskrities tarybos, Šiaurės Airijos asamblėjos, ministro pirmininko ir pirmojo ministro pirmininko pavaduotojo kabineto, taip pat Airijos Irachto patarėjas.
  • Habinteg Housing asociacijos – stambaus socialinio būsto teikėjo Šiaurės Airijoje – pirmininkas.
  • Nuo 2006 m. EESRK Įvairių interesų grupės narys ir 2010–2013 m. EESRK ECO skyriaus pirmininkas.
  • 2015–2018 m. už biudžetą atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas.

Dirbdamas EESRK Michael Smyth kaip pranešėjas parengė tokias nuomones kaip Investicijų planas Europai, Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas, Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas.