Christa Schweng, EESRK pirmininkė

This page is also available in

2020 m. spalio 28 d. Christa Schweng buvo išrinkta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininke dvejų su puse metų kadencijai – iki 2023 m. kovo mėn. EESRK narė ji yra nuo 1998 m. Komitete jos veikla buvo daugiausiai susijusi su užimtumu ir socialiniais reikalais.

2018–2020 m. Ch. Schweng pirmininkavo EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriui (SOC). 2013–2015 m. ji vadovavo Darbo rinkos observatorijos (DRO) darbui.

Be EESRK ji taip pat dirba Austrijos federaliniuose ekonomikos rūmuose (WKÖ). Nuo 1994 m. Ch. Schweng eina WKÖ Socialinės politikos departamento vyresniosios patarėjos pareigas.

Nuo 1995 m. ji yra Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (institucijos, padedančios Europos Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje) narė.

Be to, nuo 1995 m. ji yra Bilbao įsikūrusios Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos narė, o nuo 2001 m. dar dirba šioje agentūroje kaip darbdavių atstovė spaudai. Nuo 2001 m. ji kas trejus metus rotacijos tvarka pirmininkauja valdybai.

Pastaruosius 25 metus ji buvo SMEunited Socialinių reikalų komiteto narė (ir šio komiteto pirmininkė 2001–2009 m.).

Ch. Schweng turi Vienos universiteto teisės magistro laipsnį.

Ji laisvai kalba vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, taip pat gali bendrauti ispanų kalba.

Ji buvo daugelio EESRK nuomonių pranešėja ir bendrapranešėjė – žemiau išvardytos kai kurios iš jų:

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests