Biografija

This page is also available in

rEUnaissance - Turėkime drąsos kurti tvarią Europą

2018 m. balandžio 18 d. Luca Jahier buvo išrinktas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininku dvejų su puse metų kadencijai – iki 2020 m. spalio mėn. EESRK nariu jis yra nuo 2002 m. EESRK jis aktyviai dalyvauja spręsdamas Europos Sąjungos socialinės ir sanglaudos politikos klausimus ir tarptautinius reikalus.

2004 m. rugsėjo mėn. jis buvo išrinktas EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininko pavaduotoju.

2006 m. spalio mėn. jis tapo III grupės pirmininko pavaduotoju, dvejus metus ėjo Komiteto biuro nario pareigas ir buvo ES ir Kroatijos bei ES ir Turkijos jungtinių konsultacinių komitetų narys.

Nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2010 m. jis pirmininkavo AKR ir ES tolesnio darbo komitetui ir Nuolatinei tyrimo grupei dėl imigracijos ir integracijos.

2011 m. spalio mėn. jis buvo išrinktas EESRK III grupės pirmininku ir du kartus perrinktas kitai kadencijai – 2013 m. sausio mėn. ir 2015 m. spalio mėn. Eidamas šias pareigas jis buvo EESRK biuro narys. Per tris jo pirmininkavimo kadencijas III grupė atliko devynis tyrimus, 17-je ES šalių suorganizavo 42 konferencijas, kuriose dalyvavo tūkstančiai žmonių, ir surengė daugybę susitikimų su Europos pilietinės visuomenės organizacijomis.

III grupė vieningai paskyrė jį eiti EESRK pirmininko pareigas.

L. Jahier buvo daugelio EESRK nuomonių pranešėjas, pavyzdžiui, Socialinės ekonomikos perspektyvos Afrikoje, ES ir Afrikos bendradarbiavimas su Kinija, Lisabonos sutarties 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis matmuo, ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas ir Lisabonos sutartis – EP nuomonė

Kitos svarbios pareigos:

  • Krikščioniškų Italijos darbuotojų asociacijų (ACLI) nacionalinės tarybos pirmininkas (2008–2012 m.); ACLI per savo vietos padalinių tinklą, paslaugas, įmones ir ad hoc projektus skatina užimtumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime
  • Italijos trečiojo sektoriaus forumo narys steigėjas
  • Vystomojo bendradarbiavimo srities NVO federacijos (FOCSIV) pirmininkas (1994–2000 m.)
  • Aktyvus tarptautinio bendradarbiavimo srities veikėjas, visų pirma dirbdamas Italijos savanoriškos tarnybos organizacijoje (Comunità Impegno Servizio Volontariato – CISV), o vėliau – su nacionalinių ir Europos NVO asociacijų tinklais (1980–2000 m.)
  • Žurnalistas, tarptautinės politikos analitikas
  • Socialinės pažangos ir trečiojo sektoriaus asociacijų srities ekspertas, atsakingas už vystymosi programas Afrikoje ir kitur

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests