You are here

Generalinis sekretorius Luis Planas Puchades

Eidamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generalinio sekretoriaus pareigas vadovauju grupei pareigūnų, kurių užduotis – praktiškai įgyvendinti Asamblėjos, Biuro ir pirmininko priimtus sprendimus.

Kaip personalo vadovas taip pat tvarkau kasdienius su administravimu, biudžetu, komunikacija ir Komiteto santykiais su kitomis institucijomis susijusius reikalus.

Daugiau informacijos apie mano komandą ir darbą EESRK.

Apie mane

Gimiau ir užaugau Valensijoje, Ispanijoje. Baigęs teisės mokyklą dirbau teisininku, vėliau sėkmingai dalyvavau konkurse socialinės apsaugos ir darbo inspektoriaus pareigoms užimti.

Mano karjera pasisuko europine kryptimi prieš pat Ispanijai įstojant į ES. Laikui bėgant užėmiau įvairias pareigas ir tai leido man gerai susipažinti su Europos institucijų darbu. 1982 m. prisijungiau prie Europos Komisijos dalyvaudamas pasirengimo narystei mokymo programoje. Buvau išrinktas į Ispanijos kongresą ir tapau atstovu spaudai Europos klausimais. Būdamas Kongreso nariu taip pat turėjau garbės būti pranešėju ratifikuojant Ispanijos stojimo į ES sutartį. 1986–1993 m. buvau Europos Parlamento ir jo užsienio ir institucinių reikalų komitetų narys.

Po keleto darbo Andalūzijos autonominės srities vyriausybėje ir Europos regionų komiteto nario veiklos metų grįžau į Briuselį vadovauti Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo M. Marin, o vėliau Komisijos nario P. Solbes kabinetams.

2004 m. buvau paskirtas Ispanijos ambasadoriumi Maroke, o 2010 m. – Ispanijos ambasadoriumi ir nuolatiniu atstovu Europos Sąjungoje. 2012 m. buvau paskirtas Andalūzijos autonominės srities žemės ūkio, žuvininkystės ir aplinkos ministru.

2014 m. sausio 20 d. Biuras išrinko mane EESRK generaliniu sekretoriumi.

Generalinis sekretorius Luis Planas Puchades

Downloads

Luis Planas Puchades - CV