YEYS - Press Release - School visit in Slovakia

This page is also available in

Voľby do Európskeho parlamentu 2019: Študenti z Gymnázia H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši vyjadria svoj názor na podujatí Vaša Európa, váš názor!

Študenti Gymnázia H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši privítajú 14. februára o 10.30 hod. členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Martinu Širhalovú, aby im pomohla s prípravou na 10. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor: Hlasujte za budúcnosť! #YEYSturns10: Vote for the future!, t. j. plenárne zhromaždenie mládeže, ktoré sa uskutoční 21. a 22. marca v Bruseli.

Gymnázium H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši je jednou z 33 škôl z celej Európy, ktorých študenti prídu v marci do Bruselu, aby diskutovali o svojich názoroch, nádejach a očakávaniach týkajúcich sa blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Predostrú tri návrhy odrážajúce hlavné priority tejto generácie, na ktoré by sa mal Európsky parlament zamerať. EHSV zabezpečí, aby sa tieto podnety dostali až k zákonodarcom.

Martina Širhalová bude pred marcovým zasadnutím v Bruseli pracovať so 16- až 18-ročnými študentmi, aby boli pripravení na výmenu názorov o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 a vedeli odpovedať na konkrétne kľúčové otázky:

  • Čo by sa podľa vás malo urobiť, aby sa zvýšila účasť voličov na voľbách do EP?
  • Ako môžeme v budúcnosti posilniť participatívnu demokraciu?
  • Aké ďalšie spôsoby politickej angažovanosti existujú okrem volieb do Európskeho parlamentu a ako by ste sa do nich zapojili?

Počas plenárneho zasadnutia na podujatí Vaša Európa, váš názor budú mladí ľudia hlasovať o troch návrhoch, ktoré by mal Európsky parlament zohľadniť vo svojej predvolebnej kampani.

Súvislosti

V elektronickom žrebovaní bolo 29. novembra v Bruseli vybraných 33 škôl, ktoré sa na podujatí zúčastnia. Každý z 28 členských štátov EÚ, ako aj päť kandidátskych krajín (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) bude zastupovať jedna škola. V tomto 10. jubilejnom ročníku sa počet prihlášok vyšplhal na rekordných 1038.

Podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS) organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý je zástupcom občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Ide o jeho hlavné podujatie zamerané na mladých ľudí.

EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadnili názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.

Podrobnejšie informácie o YEYS 2019 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia. Video z minuloročného podujatia YEYS 2018 si môžete pozrieť tu.

Downloads

YEYS - Press Release - School visit in Slovakia