YEYS - Press Release - School visit in Denmark

This page is also available in

Valg til Europa-Parlamentet 2019: Elever fra Aalborg Katedralskole giver deres mening til kende under "Dit Europa, din mening!"

Den 5. februar kl. 14 får Aalborg Katedralskole besøg af medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Bernt Fallenkamp som led i forberedelserne til ungdomsplenarforsamlingen "#YEYSturns10: Vote for the future!", der finder sted i Bruxelles den 21. og 22. marts.

Aalborg Katedralskole er en af treogtredive skoler fra hele Europa, som kommer til Bruxelles til marts til en debat om deres synspunkter, håb og forventninger forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet. De vil fremsætte tre forslag til, hvad deres generation mener, at Europa‑Parlamentet bør have som sine øverste prioriteter. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vil sørge for, at disse forslag når frem til lovgiverne.

Bernt Fallenkamp, som er aktivt medlem af Arbejdstagergruppen fra Landsorganisationen i Danmark, vil arbejde sammen med de 16-18-årige elever forud for mødet i marts i Bruxelles. De vil være parate til at udveksle ideer til valget til Europa-Parlamentet i 2019 og svare på specifikke centrale spørgsmål:

  • Hvad mener du, der bør gøres for at øge deltagelsen i valget til Europa‑Parlamentet?
  • Hvordan kan vi styrke det repræsentative demokrati i fremtiden?
  • Hvilke former for politisk engagement findes der ud over valget til Europa-Parlamentet, og hvordan forventer du at deltage i dette?
     

Under ungdomsplenarforsamlingen skal deltagerne stemme om tre forslag, som Europa‑Parlamentet kan inddrage i sin kampagne forud for valget til Europa-Parlamentet.

Baggrund:

De 33 skoler blev ved en elektronisk lodtrækning udvalgt til at deltage i initiativet. Én skole fra hver af EU's 28 medlemsstater og fem kandidatlande (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) deltager. Der blev til denne 10-årsjubilæumsudgave indgivet et rekordhøjt antal ansøgninger (1038).

Arrangementet, der går under betegnelsen "Dit Europa, din mening!" (EN: ”Your Europe, Your Say!”, YEYS), organiseres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, civilsamfundets stemme på EU-plan, og er udvalgets flagskibsarrangement for unge.

Gennem initiativet ønsker EØSU at sikre, at den unge generations holdninger, erfaringer og idéer indgår i EU’s politikudformning.

Yderligere oplysninger om Dit Europa, din mening! 2019 findes på arrangementets officielle webside, og du kan se videoen fra Dit Europa, din mening! 2018 her.

Downloads

YEYS - Press Release - School visit in Denmark