YEYS - Press Release - School visit in Czech Republic

This page is also available in

Evropské volby 2019: studenti VOŠ a SPŠ z Jičína se podělí o své myšlenky během akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)

Dne 11. února v 10:30 uvítá VOŠ a SPŠ v Jičíně Marii Zvolskou, členku Evropského hospodářského a sociálního výboru, která je připraví na akci „#YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!“, což je shromáždění mladých lidí, které proběhne ve dnech 21. a 22. března v Bruselu.

VOŠ a SPŠ v Jičíně je jednou ze třiceti tří škol z celé Evropy, jejichž zástupci přijedou v březnu do Bruselu, aby zde diskutovali o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Jejich úkolem bude formulovat tři návrhy, v nichž shrnou hlavní priority své generace, jimiž by se měl Evropský parlament zabývat. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak zajistí, aby se tyto návrhy dostaly k normotvůrcům.

Marie Zvolská bude před březnovým zasedáním v Bruselu s těmito 16 až 18letými studenty spolupracovat, tak aby byli připraveni podělit se o své názory na evropské volby v roce 2019 a našli odpovědi na konkrétní klíčové otázky:

  • Co by se podle vás mělo učinit, aby se zvýšila účast ve volbách do Evropského parlamentu?
  • Jak lze v budoucnosti posílit zastupitelskou demokracii?
  • Existují kromě voleb do Evropského parlamentu i jiné druhy politické angažovanosti? Jakým způsobem byste se do ní zapojili?

Na plenárním zasedání mládeže v rámci iniciativy „Vaše Evropa, váš názor“ budou účastníci hlasovat o třech návrzích pro Evropský parlament, jež budou zohledněny během evropské volební kampaně.

Souvislosti:

Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo vybráno 33 škol, které se této iniciativy zúčastní. Jde o jednu školu za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka). U příležitosti 10. výročí bylo podáno rekordních 1 038 přihlášek.

Tuto akci s názvem „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) organizuje Evropský hospodářský a sociální výbor, jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jedná se o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži.

EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace.

Další podrobnosti ohledně YEYS 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akcezde je k dispozici video z YEYS 2018.

Downloads

YEYS - Press Release - School visit in Czech Republic