YEYS - Press Release - School visit in Belgium

This page is also available in

Europese Parlement verkiezingen 2019:
leerlingen van het Sint-Pietersinstituut uit Gent nemen deel aan "Jouw Europa, jouw mening!" (YEYS)

Op 15 februari ontvangt het Sint-Pietersinstituut uit Gent EESC-lid Ronny Lannoo, ter voorbereiding van "#YEYSturns10: Stem voor jouw toekomst!", het jongerenevenement dat op 21 en 22 maart in Brussel zal plaatsvinden.

Het Sint-Pietersinstituut uit Gent is één van de drieëndertig scholen uit heel Europa die in maart naar Brussel komen om er te debatteren over hun standpunten, hoop en verwachtingen in verband met de komende Europese Parlement verkiezingen. Zij zullen drie voorstellen voorleggen die de topprioriteiten van hun generatie samenvatten die het Europees Parlement (EP) moet aanpakken. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal ervoor zorgen dat deze voorstellen de wetgever bereiken.

Ronny Lannoo zal de 16- tot 18-jarige leerlingen klaarstomen voor de bijeenkomst van maart in Brussel. Zo zullen zij goed voorbereid zijn om ideeën uit te wisselen over de Europese Parlement verkiezingen van 2019 en om antwoorden te geven op een aantal belangrijke vragen:

  • Wat moet er volgens jou worden gedaan om de opkomst tijdens de verkiezingen voor het EP te verhogen?
  • Hoe kunnen we de representatieve democratie in de toekomst versterken?
  • Wat voor politiek engagement bestaat er buiten de Europese Parlement verkiezingen, en hoe zou jij daaraan meewerken?

Tijdens de plenaire vergadering van “Jouw Europa, jouw mening!” stemmen de jongeren over drie voorstellen, die het Europees Parlement in zijn campagne voor de Europese Parlement verkiezingen zal opnemen.

Achtergrond:

De 33 scholen zijn op willekeurige wijze elektronisch geselecteerd om deel te nemen aan dit initiatief. Uit elk van de 28 lidstaten en elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) zal één school deelnemen. Voor deze tiende editie is een record van 1038 aanvragen ontvangen.

Onder de naam “Jouw Europa, jouw mening!”  wordt dit evenement georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau; YEYS is het EESC-evenement bij uitstek voor jongeren.

Met dit initiatief streeft het EESC ernaar dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in aanmerking worden genomen in de EU-besluitvorming.

Nadere details over YEYS2019 zijn te vinden op de officiële website van het evenement, en de video over YEYS 2018 kunt u hier bekijken.

Downloads

YEYS - Press Release - School visit in Belgium