„Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció

Az európai polgárok jólétéhez és az egységes piac működéséhez a mobilitás, a transzeurópai hálózatok, az információs társadalom fejlődése, az energiaügy és az általános érdekű szolgáltatások mind alapvetően fontosak. A „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció mindezen témákkal foglalkozik.

A vélemények az egyéb európai intézményekkel, a releváns érdekelt felekkel és a civil társadalmat képviselő és ezen témákban érintett szervezetekkel való szoros együttműködés eredményeként születnek meg.

A TEN szekció a következők révén fejti ki hatását:

  • vélemények: részletes elemzéseken és egy konszenzusépítési folyamaton alapulnak; az EGSZB ezekkel segít jobban összhangba hozni Európa politikáját az európai civil társadalom elvárásaival,
  • projektjelentések,
  • tanulmányok,
  • szoros együttműködés az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a tagállamok és a civil társadalom európai szervezetei között,
  • rendezvények szervezése a kapcsolódó témákról: nyilvános meghallgatások, konferenciák és találkozók szakértők, politikai döntéshozók, érdekelt felek és a nagyközönség bevonásával, valamint
  • TEN-tagok aktív részvétele külső szervezetek által rendezett fontos eseményeken.

A TEN szekciónak ezenkívül egy energiaügyi, egy közlekedési és egy általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkozó tematikus tanulmányozócsoportja is van, melyeknek feladata az, hogy nyomon kövessék a kifejezetten az e területekhez kapcsolódó fejleményeket és hozzászóljanak az európai szintű vitához.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report