„Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció

A Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció több politikai területen készíti elő a EGSZB munkáját, ideértve például a foglalkoztatást és a munkakörülményeket, az oktatást és képzést, az alapvető és polgári jogokat, az egészségügyet, a szociálpolitikát és a szociális jogokat, a nemek közötti egyenlőséget, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseket, a romák integrációját, a migrációt és a menekültügyet, valamint az igazságügyet és a belügyet (ideértve a bevándorlást is).

A szekció fő tevékenységei közé tartozik emellett a Covid19-világjárvány elleni küzdelem és az abból való kilábalás, az alapvető jogok és a jogállamiság, a szociális jogok európai pillére és az azt kísérő intézkedések, a munka jövője, valamint a migráció és a menekültügy területén végzett munka. A SOC szekció látja el emellett az Európai Migrációs Fórum (EMF) titkársági feladatait, amelyet az EGSZB az Európai Bizottsággal együtt szervez.

A speciálisabb feladatokat a szekció állandó testületei látják el, amelyek a következők: a munkaerőpiac megfigyelőközpontja (LMO), az „Alapvető jogok és jogállamiság” ad hoc csoport (FRRL), a „Bevándorlás és integráció” tematikus tanulmányozócsoport (IMI), „A fogyatékossággal élők jogai” tematikus tanulmányozócsoport (DIS) és „A romák integrációja” tematikus tanulmányozócsoport (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023