„Külkapcsolatok” (REX) szekció

Az EGSZB „Külkapcsolatok” szekciójának (REX) feladata az EU külső tevékenységeinek nyomon követése azáltal, hogy párbeszédet folytat az azokban a nem uniós országokban és régiókban működő civil társadalmi szervezetekkel, amelyekkel az EU hivatalos kapcsolatokat tart fenn. Emellett a szekció aktívan figyelemmel kíséri az EU kereskedelmi és fejlesztési politikáit.

  1. A REX szekciónak több, az EGSZB tagjaiból álló nyomonkövetési bizottsága van, amelyek figyelemmel kísérik a fejleményeket és irányítják a REX munkáját ezeken a különböző területeken.
  2. A konzultatív vegyes bizottságok (kvb-k) az EGSZB tagjaiból és egy olyan ország civil társadalmi szervezeteiből állnak, amellyel az EU társulási megállapodást vagy hasonló egyezményt írt alá. Feladatuk a civil társadalom képviselőitől érkező ajánlások elfogadása a kétoldalú kapcsolatokat érintő különböző témákban. A konzultatív bizottságok hasonló szerepet töltenek be, de nem egy országot, hanem egy országcsoportot illetően.
  3. A civil társadalmi platformok hasonlóak a konzultatív vegyes bizottságokhoz, de uniós részről az EGSZB-n kívül más európai civil társadalmi szervezetek is tagjaik. Létrejöttük a keleti partnerség országaival kötött társulási megállapodások eredménye.
  4. Az EGSZB kerekasztalt hozott létre a Kínai Gazdasági és Szociális Tanáccsal.
  5. A belső tanácsadó csoportok a szabadkereskedelmi megállapodások vagy a társulási megállapodások szabadkereskedelmi fejezetei keretében létrehozott testületek. Feladatuk, hogy tanácsot adjanak az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának a szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteivel kapcsolatban. Nem kétoldalú szervek; az EU szabadkereskedelmi megállapodásainak partnerei saját belső tanácsadó csoportokkal rendelkeznek, amelyek az adott nemzeti kormányoknak adnak tanácsot. Az uniós belső tanácsadó csoportok és partnereik egyaránt szervezhetnek találkozókat a belső tanácsadó csoportok között. Az EGSZB (REX szekció) látja el az uniós belső tanácsadó csoportok titkársági feladatait.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies