„Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció

A „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció az EGSZB hat szekciójának egyike. A szekció elsődleges feladata, hogy megfogalmazzon és az EGSZB Közgyűlése általi elfogadásra javasoljon olyan véleményeket, amelyek a szervezett civil társadalom nézeteit tükrözik az EU politikai döntéshozatalának következő területein:

  • A gazdasági és monetáris unió (GMU) területén az ECO szekció foglalkozik a gazdasági és fiskális politikák európai szemeszter keretében történő koordinációjának kérdésével, a GMU felépítésének a gazdasági válságot követő elmélyítésére és kiteljesítésére irányuló kezdeményezésekkel, és más, a gazdasági kormányzásra vonatkozó kérdésekkel, a stabilitás, a növekedés és a foglalkoztatottság biztosítását tartva szem előtt.
  • Az ECO szekció hatásköre kiterjed az általános költségvetésre (többéves pénzügyi keret), ezen belül az uniós saját forrásokra, valamint különböző statisztikai kérdésekre.
  • Az ECO szekció feladata, hogy foglalkozzon a méltányos és hatékony adórendszerhez kapcsolódó kérdésekkel, gondolva itt a pénzmosás elleni intézkedésekre is.
  • Foglalkozik emellett a pénzügyi- és tőkepiacok stabilitására, működésére és integrációjára vonatkozó kérdésekkel.
  • Az ECO szekció feladatkörébe tartozik még a kohézió, az EU-ban meglévő gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó regionális és várospolitika ügye, valamint a növekedés és a foglalkoztatottság előmozdítása.

A vélemények megfogalmazásán túlmenően a szekció rendszeresen szervez közmeghallgatásokat és tematikus vitákat aktuális kérdésekről a hatáskörébe tartozó területeken. Az ECO szekció tagjai gyakran részt vesznek továbbá különböző rendezvényeken Brüsszelben és EU-szerte, ily módon szoros kapcsolatot tartva fenn a döntéshozók és a civil társadalom képviselői között.

A szekció tizenkét tagja alkotja az ECO elnökségét, amely a szekció munkájának koordinálásáért felelős. A szekció létrehozott egy tematikus tanulmányozócsoportot, amely az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzásáról fogalmaz meg véleményeket.

Az ECO szekció tagjainak tevékenységét az ECO titkársága segíti.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president