„Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” (NAT) szekció

A „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” (NAT) szekció különféle kérdésekben illetékes, így a közös agrárpolitika (KAP), az élelmezés fenntarthatósága, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása és az éghajlatváltozás területén.

Néhány konkrét témakör, amellyel foglalkozunk: levegőminőség, biodiverzitás, hulladékgazdálkodás, halászat, erdészet, biogazdálkodás, élelmiszerbiztonság, állatjólét és polgári védelem.

A vélemények kidolgozása mellett a szekció számos meghallgatást és konferenciát is szervez, hogy megismerhesse a civil társadalom álláspontját. Kiterjedt kapcsolati hálózattal rendelkezik az uniós intézmények, nemzeti kormányzatok, gazdasági és szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek körében.

Meggyőződésünk, hogy a jobb mezőgazdasági és környezeti szakpolitikák megoldásokat nyújthatnak a gazdasági válságra, amely rendkívül káros hatást gyakorolt az európai növekedésre, foglalkoztatásra és vásárlóerőre.

Meg kell védenünk a mezőgazdasági ágazatban létező 40 millió munkahelyet, meg kell őriznünk erdőinket és a vidéki területeket, valamint csökkentenünk kell az élelmiszer-pazarlást, hiszen jelenleg az általunk termelt élelmiszerek egyharmada a szemétben végzi.

E célokat szem előtt tartva a szekció jelenlegi munkája olyan gyakorlati témákra terjed ki, mint a KAP-reform, a kiegyensúlyozott területi fejlődés, a fenntartható élelmiszerrendszerek, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtása és a fenntarthatóbb európai jövő felé való átmenet.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024