A „Romák integrációja” tematikus tanulmányozócsoport

A romák képezik az EU-ban élő legnagyobb etnikai kisebbséget, létszámuk megközelítőleg hatmillió fő. Sokuk továbbra is előítéletekkel, intoleranciával, diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel szembesül mindennapi életében, holott népcsoportjuk az európai civilizáció szerves részét képezi már több mint ezer éve. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere és a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről szóló tanácsi ajánlás elősegíti a romák aktív befogadását és támogatja a tagállamok romák integrációjára vonatkozó törekvéseit. Mára már a legtöbb tagállam elfogadta a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét.

A romák foglalkoztatási, oktatási, lakás- és egészségügyi helyzetéről az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által felsorakoztatott bizonyítékok azt mutatják, hogy a keretrendszer megvalósítása lassan halad előre. Továbbra is fennáll a diszkrimináció és a cigányellenesség, és a de facto lakás- és oktatási szegregáció még mindig sok romát érint.

Az EGSZB létrehozta a romák integrációjával foglalkozó tematikus  tanulmányozócsoportot, amely az EGSZB különböző szekcióinak tagjaiból áll, akik különféle politikai területekkel foglalkoznak, és munkaadókat, munkavállalókat, illetve a Sokféleség Európája csoportban összefogott különféle egyéb érdekcsoportokat képviselnek. A csoport céljai az alábbiak:

  • a civil társadalomnak a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere végrehajtásával kapcsolatos meglátásainak összegyűjtése és aktív részvételük elősegítése;
  • lehetőség biztosítása a civil társadalom, különösen a romaszervezetek számára arra, hogy hallassák a hangjukat és azonosítsák és megosszák a jó gyakorlatokat;
  • a romák integrációjával kapcsolatos jelentések készítése és ajánlások kiadása.