„Az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzása” ideiglenes tanulmányozócsoport (GEA)

This page is also available in

Tekintettel az elmúlt évek nehéz gazdasági helyzetére, amikor világossá vált, hogy el kell mélyíteni a gazdasági és monetáris uniót (GMU), az EGSZB kiemelt figyelmet fordított az euróövezet és az ahhoz csatlakozni kívánó tagállamok gazdasági és politikai irányítási mechanizmusainak fejlesztésére.

E mechanizmusok egyike a Tanács évenkénti ajánlása az euróövezet gazdaságpolitikájáról – egy stratégiai fontosságú dokumentum az európai szemeszter keretében, amely iránymutatást nyújt az euróövezet tagállamainak nemzeti reformprogramjaihoz és az országspecifikus ajánlásokhoz. Az EGSZB rendszeresen véleményeket fogalmaz meg, különös figyelemmel az euróövezet egészének kulcsfontosságú költségvetési, gazdasági, társadalmi és pénzügyi prioritásaira.

Az EGSZB e területen folytatott munkája folyamatosságának biztosítása céljából létrejött egy, az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzásával foglalkozó ideiglenes tanulmányozócsoport (GEA). A csoport az ECO szekció égisze alatt működik, és arra kapott felkérést, hogy fogalmazza meg az EGSZB véleményeit az euróövezet gazdaságpolitikájáról, az Európai Bizottság által közzétett, az euróövezetre vonatkozó ajánlástervezetek nyomon követéseként, illetve azokat megelőzően.