Förbindelser med nationella ekonomiska och sociala råd i Europeiska unionen

Az EGSZB irányítja a nemzeti gazdasági és szociális tanácsok hálózatát, mellyel hasonló feladatokon és célokon osztozik: mindannyian hozzájárulnak a polgárok és a közigazgatási szervek közötti bizalom kiépítéséhez. A 27 uniós tagállam többségében létezik egy nemzeti gazdasági és szociális tanács, amely biztosítja, hogy az üzleti élet és a társadalom érdekeltjei részt vehessenek a nyilvános döntéshozatalban.

Az uniós gszt-k és az EGSZB elnökeinek és főtitkárainak nem hivatalos éves találkozói e hosszú távú, strukturált együttműködés alappillérévé váltak. Céljuk, hogy lehetőséget nyújtsanak az adott intézmények összetételével, működésével és folyamatban lévő munkájával kapcsolatos véleménycserére, a bevált gyakorlatok terjesztésére, valamint az aktuális európai kérdések és az összes gszt számára releváns kérdések megvitatására.

A folyamatban lévő európai integráció, a technológiai átalakulás és az egyre növekvő globalizáció fényében sürgetőbbé válik a fontos, aktuális európai kérdésekre összpontosító konkrétabb együttműködés. Az elnökök és a főtitkárok éves találkozója rendszerint az európai intézmények elnökeinek címzett, az uniós szakpolitikákra vonatkozó konkrét ajánlásokat és javaslatokat tartalmazó közös nyilatkozatban csúcsosodik ki.

A gyakorlatban az együttműködés az EGSZB „Európai szemeszter” csoportján belül, aktuális kérdésekről tartott rendszeres közös konferenciákon és szemináriumokon, valamint a közös CESlink portálon keresztül valósul meg.

Bár a nemzeti gszt-k szervezeti felépítése, összetétele és munkamódszerei jelentősen eltérnek egymástól, az EGSZB-vel való együttműködésük igen hatékony módja annak, hogy a „brüsszeli menetrendet” közelebb hozzák az európai polgárokhoz, és jobban bevonják a civil társadalmat az uniós döntéshozatali folyamatba.

A nem uniós országok gszt-jeivel való kapcsolatokat és párbeszédet az EGSZB „Külkapcsolatok” (REX) szekciója felügyeli. A REX szekció az AKCS-országokkal, a latin-amerikai és karibi országokkal, az USA-val, Kanadával, az euromediterrán partnerországokkal, Ukrajnával, Grúziával, Moldovával, Törökországgal, a Nyugat-Balkán országaival, Oroszországgal, Kínával, Japánnal és Koreával működik együtt. Az évente megrendezett euromediterrán csúcstalálkozókon az Unió a Mediterrán Térségért tagországaiban működő gazdasági és szociális tanácsok vagy hasonló intézmények, munkáltatói szervezetek, szakszervezetek, egyéb gazdasági és társadalmi érdekcsoportok és nem kormányzati szervezetek képviselői vesznek részt.