„A fogyatékossággal élők jogai” ideiglenes tanulmányozócsoport

This page is also available in

Teljes jogú állampolgárokként a fogyatékossággal élők egyenlő jogokkal bírnak, és joguk van a méltósághoz, egyenlő bánásmódhoz, az önálló élethez és a társadalom életében való teljes körű részvételhez. A fogyatékossággal élők aktív bevonására irányuló hosszú távú uniós stratégia fő célja, hogy lehetővé tegye számukra, hogy e jogaikkal élhessenek.

Az EU a fogyatékossággal élő személyek társadalomba való aktív befogadását és  a társadalom életében való teljes részvételét szorgalmazza, az EU fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó emberi jogi megközelítésével összhangban.  2010-ben az Európai Bizottság elfogadta a 2010–2020-ra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiát, és 2007-ben aláírta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt.

A fogyatékossággal élők az EU munkaképes korú összlakosságának kb. egyhatodát teszik ki, de foglalkoztatási arányuk viszonylag alacsony. Azonban valamivel több segítséggel a fogyatékossággal élő európaiak milliói léphetnének be vagy vissza a munkaerőpiacra. A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés és az egész életen át tartó tanulás lehetővé teszi a fogyatékossággal élők számára, hogy teljes mértékben részt vegyenek a társadalomban és javítsák életminőségüket.

Az EGSZB felállította „A fogyatékossággal élők jogai” állandó tanulmányozócsoportot, amely az amely az EGSZB különböző szekcióinak tagjaiból áll, akik különböző politikai területekkel foglalkoznak, és munkaadókat, munkavállalókat, illetve különféle érdekcsoportokat képviselnek. A csoport céljai az alábbiak:

  • fórumot biztosítani a civil társadalom szempontjai és különösen a fogyatékossággal élők szervezetei számára;
  • a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) végrehajtásának előrehaladásáról szóló visszajelzések felmérése és összegyűjtése.