EU–Kolumbia/Peru/Ecuador belső tanácsadó csoport

This page is also available in

Az EU, illetve Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás „Kereskedelem és fenntartható fejlődés” címe előirányozza, hogy mindegyik fél hozzon létre munkaüggyel, környezetvédelemmel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó új belső tanácsadó csoportokat vagy bizottságokat – vagy konzultáljon meglévőkkel –, amelyek feladata vélemények kinyilvánítása és ajánlások megfogalmazása a cím alá tartozó célkitűzések végrehajtására vonatkozóan. Ezekbe a belső tanácsadó csoportokba és bizottságokba reprezentatív, független civil társadalmi szervezeteket kell bevonni, a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi területen működő érdekeltek kiegyensúlyozott képviselete mellett.

Az EU, illetve Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás előirányozza, hogy a kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó kormányközi albizottság – ha a felek másként nem állapodnak meg – évente egyszer hívjon össze nyilvános ülést a civil társadalmi szervezetek és a nagyközönség részvételével, hogy megvitassák a cím végrehajtását. A résztvevők gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi területen működő érdekelteket képviselnek, és a felek támogatják e csoportok kiegyensúlyozott képviseletét.

Ezenkívül az uniós belső tanácsadó csoport, illetve az andoki országok nemzeti mechanizmusainak képviselői megállapodtak, hogy évente, a nyilvános üléshez kapcsolódóan együttes üléseket tartanak. Ezek megfelelő keretet biztosítanak strukturált, mélyreható megbeszélésekhez a „Kereskedelem és fenntartható fejlődés” cím végrehajtásához kapcsolódó szempontok széles körére vonatkozóan. Lehetővé teszik továbbá információk és bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a felek és a civil társadalom egyéb képviselői előtt a nyilvános üléseken ismertetendő közös ajánlások kidolgozását.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement

Colombia Peru Ecuador EU DAG composition