A CARIFORUM–EU konzultatív vegyes bizottság

This page is also available in

A Cariforum és az EU közötti gazdasági partnerségi megállapodás rendelkezik egy olyan konzultatív bizottság felállításáról, amely biztosítja, hogy a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom képviselői ellenőrizni tudják a megállapodást. Fő feladata, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az EU és a Cariforum-államok közötti kapcsolatoknak a gazdasági partnerségi megállapodás végrehajtásával összefüggésben felmerülő gazdasági, szociális és környezeti szempontjaira vonatkozóan.

A konzultatív vegyes bizottság tagjairól a Közös Tanács dönt, szem előtt tartva, hogy az érintett felek széles körű képviselethez jussanak, és részt vehessenek a konzultációban. A bizottságban képviselők vesznek részt a Cariforum és az EU részéről, akik közül EGSZB-tagok is vannak.

Az EGSZB titkársága biztosítja a titkárságot is a konzultatív vegyes bizottság számára, amikor ezt a feladatot az EU látja el (minden második évben).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee