„Bevándorlás és integráció” ideiglenes tanulmányozócsoport (IMI)

This page is also available in

Az EGSZB létrehozta a „Bevándorlás és integráció” ideiglenes tanulmányozócsoportot (IMI), amelynek tagjai az EGSZB különböző szekcióiból kerülnek ki, különböző politikai területekkel foglalkoznak, és munkaadókat, munkavállalókat, illetve különféle érdekcsoportokat képviselnek. Az EGSZB migrációt és menekültügyet érintő munkáját támogató csoport céljai a következők:

  • egy, az alapvető jogok és a szolidaritás alapelveire épülő közös európai bevándorlási és integrációs politika kidolgozásának támogatása a civil társadalom erős részvételével;
  • az EGSZB Európai Migrációs Fórumhoz (EMF) való hozzájárulásának előkészítése;
  • az EGSZB segítő szerepének konkrét formába öntése, amely szerep a szervezett civil társadalom és az EU intézményei között hidat teremtve a migrációs politikára és a migránsok integrációjára irányul.

A „Bevándorlás és integráció” ideiglenes tanulmányozócsoport 2009 óta dolgoz ki véleményeket és szervez meghallgatásokat, konferenciákat különféle, integrációval kapcsolatos témákban (pl. a migráns vállalkozók hozzájárulása a gazdasághoz, szociális innováció a menekültek befogadása érdekében és a civil társadalom migránsok és menekültek számára nyújtott támogatása). Ennek érdekében együttműködött a civil társadalomhoz, az egyetemekhez, valamint a nemzeti és uniós hatóságokhoz tartozó külső partnerekkel. Az IMI-tagok aktívan részt vesznek az EMF-ben. Az IMI az EMF soron következő üléseinek formátumával, illetve témáival foglalkozó konzultációs üléseket is szervez.