Alapvető jogok és polgári jogok

Az EU nemcsak közös piac, hanem olyan közös értékek uniója is egyben, amelyek az európai identitást formálják. Ezeket az értékeket az Európai Unióról szóló szerződésben rögzítették, és magukban foglalják az Alapjogi Chartában szereplő jogokat, szabadságokat és elveket is, vagyis azt, hogy „Az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik. Tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az uniós polgárság intézményét és megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.”

A Charta egységes szövegbe foglalja az összes személyes, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogot, amelyeket az emberek az EU-n belül élveznek, és amelyek az EU intézményeire és a tagállamokra vonatkoznak az uniós törvények végrehajtásakor.

Bárki, aki egy tagállam polgára, alapértelmezés szerint az Unió polgára, az adott nemzeti állampolgárságán felül. Az uniós polgárságból fakadó jogok magukban foglalják, egyebek között, az EU-n belüli szabad mozgás és tartózkodás jogát. Egymillió európai polgár csoportja (az európai polgári kezdeményezés révén) közvetlenül felszólíthatja az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot valamely meghatározott kezdeményezésre .

Az EGSZB nagyon aktívan támogatja az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a demokráciát, különösen a faji, etnikai alapon történő, fogyatékosságon alapuló vagy nemi alapú diszkrimináció elleni harc keretében.