Az európai szemeszter és egy új irányítási megközelítés kulcsfontosságú az EU jövőbeli gazdaságpolitikája szempontjából

Az EGSZB szerint az EU-nak meg kell újítania gazdaságpolitikai koordinációs és irányítási rendszerét egy 2020 utáni időszakra vonatkozó új uniós fenntartható fejlődési stratégia alapján, hogy intézkedései hatékonyabbak, eredményei pedig fenntarthatóbbak legyenek.

Ennek kapcsán egy nemrégiben elfogadott véleményében az EGSZB üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint erősebb kapcsolatokat kell kiépíteni az európai szemeszter és a következő többéves pénzügyi keretben biztosított kohéziós támogatások között. Úgy véli, hogy ezek a kapcsolatok jelentős mértékben javíthatják az uniós gazdaságpolitika koordinálását és irányítását.

Az EGSZB ezenkívül azt javasolja, hogy a megújult uniós irányítási rendszer nagyobb mértékben támaszkodjon a civil társadalom szerepére és az azzal való együttműködésre, és szélesítse a többszintű közigazgatást. Ennek értelmében javasolja egy az érdekelt feleket szolgáló EGSZB-s információs központ létrehozását.

Az EGSZB egy másik véleménye szorosabb kapcsolatokat szorgalmaz az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az azt követő InvestEU program, valamint más európai vagy tagállami beruházási programok között. Egyértelmű beruházási célok meghatározását, szabályozási egyszerűsítést és további iránymutatásokat javasol annak érdekében, hogy nagyobb földrajzi és ágazati egyensúly valósuljon meg az európai beruházási terv keretében.

Ha az EU a gazdaságpolitikai koordináció legfontosabb elemeként használja fel az európai szemesztert, akkor az hozzájárulhat ezeknek az ajánlásoknak a megvalósításához. (jk)