EGSZB-s meghallgatás: javaslatok az inkluzívabb európai szemeszterről

Az uniós tagállamoknak jobban be kell vonniuk az érdekelteket a nemzetgazdaságok megreformálásába. A fenntartható fejlődésre vonatkozó új hosszú távú uniós stratégiával együtt ez hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabb és inkluzívabb legyen az európai szemeszter, és így jobban fel legyen készülve az EU-t érő kihívások kezelésére.

Többek között ezekkel a gondolatokkal zárult az a nyilvános meghallgatás, amelyet Egy inkluzívabb európai szemeszter felé címmel február 28-án tartott az EGSZB „Európai szemeszter” csoportja.

A rendezvény megnyitásakor mondott beszédében az EGSZB elnöke, Luca Jahier kifejtette, hogy meg kell erősíteni a szemesztert, és eljött az ideje, hogy előtérbe kerüljön az inkluzív jelleg: méltó életet kell biztosítani az embereknek és megfelelő feltételeket a vállalkozásoknak, a növekedés pedig még inkább ellenálló, innovatív és fenntartható kell hogy legyen.

A résztvevők azt szorgalmazták, hogy a további reformokba szisztematikusan vonják be a szociális partnereket, a civil társadalmi szervezeteket és a nemzeti parlamenteket. Véleményük szerint mindenképpen helyben kell konzultálni az emberekkel, akár kötelezővé is téve ezt, mivel csak így lehet a nyilvánosság támogatását elnyerni.

Jelenleg nagy különbséget vannak Európán belül és az egyes politikaterületek között abból a szempontból, hogy miként vonják be az érintetteket a strukturális reformokba, illetve a nemzeti reformprogramok kidolgozásába. Ráadásul az országspecifikus ajánlások megvalósítása sem minden tagállamban halad megfelelő ütemben. Ennek egyik oka, hogy sokan nem érzik magukénak ezeket a reformokat.

Az érdekeltek szerint a partnerség és a többszintű kormányzás elveinek beépítésével nemcsak elfogadottabbá, hanem hatékonyabbá és inkluzívabbá is válhat az európai szemeszter folyamata. Szerintük visszajelzési mechanizmust is ki kell alakítani a konzultációhoz, a reformokat pedig megfelelően nyomon kell követni és ki kell értékelni.

Végezetül sajnálkozásukat fejezték ki amiatt, hogy a szemeszterhez kapcsolódó eredménytáblán nem szerepelnek olyan elemek, mint az éghajlatváltozás. Azt is szorgalmazták, hogy a folyamatot kapcsolják össze egy olyan hosszú távú uniós stratégiával, amely az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjére épül. (jk)