Phil Hogan biztos látogatása az EGSZB-nél: a KAP költségvetésével kapcsolatos döntés a társjogalkotók kezében van

Február 20-án az EGSZB vendége volt Phil Hogan biztos a KAP jövőjével kapcsolatos tárgyalásokra

Phil Hogan hangsúlyozta, fontos, hogy a KAP változzon; az élelmiszer-ellátáson kívül a KAP-nak más közjavakat is biztosítania kellene az EU költségvetésében elfoglalt speciális helyzetéért cserébe.

A költségvetés kapcsán a biztos elmondta, hogy „a tagállamok – az Európai Parlamenttel közös együttdöntési eljárás keretében – teljesen szabadon növelhetik átfogó költségvetésüket annak biztosítására, hogy a KAP-ot a jelenleg szinten tartsák”. Reményét fejezte ki, hogy sikerül gyors megállapodást kötni a többéves pénzügyi keretről (TPK), mivel a gazdáknak biztonságra és stabilitásra van szükségük a politika és a költségvetés terén.

A biztos említést tett arról a politikai megállapodásról is, amely új szabályt határoz meg az egyes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tiltására az élelmiszer-ellátási láncban, és amelyhez az EGSZB jelentős mértékben hozzájárult véleményével; a megállapodásról az Európai Parlament márciusi plenáris ülésén fognak szavazni.

A biztossal folytatott vita során John Bryan EGSZB-tag elmondta, hogy az EGSZB az erős költségvetéssel rendelkező erős KAP-ot támogatja, mivel az fontos a béke és a kohézió szempontjából.

Maurizio Reale, az EGSZB NAT szekciójának elnöke rámutatott, hogy a jövőbeli KAP-nak nagyobb figyelmet kell fordítania az éghajlatváltozásra, valamint hogy a gazdáknak nagyobb védelmet kell élvezniük a szabadkereskedelmi megállapodásokban.

Peter Schmidt, az EGSZB fenntartható fejlődés megfigyelőközpontjának elnöke kiemelte, hogy az élelmiszerláncban tetten érhető tisztességtelen gyakorlatokat hatékonyabban kell kezelni, továbbá hogy a fenntartható fejlődési célokat integrálni kellene az élelmiszer-politikánkba. Az uniós gazdáktól elvárt magas szintű normák betartását kell alkalmazni az élelmiszerimportra is. (sma)