Az uniós PEACE programnak a brexit után is folytatódnia kell Észak-Írországban

Februári plenáris ülésén az EGSZB elfogadott egy véleményt, melyben támogatja, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően is folytatódjon Észak-Írországban a béke és a megbékélés európai programja (PEACE). Nagyon fontos a program további támogatása, hiszen a brexitről folyó tárgyalások egyik érzékeny pontja éppen az Egyesült Királyság és Írország közötti határ kérdése.

A Jane Morrice által jegyzett vélemény úgy fogalmaz, hogy „a brexit folyamata és az Egyesült Királyság majdani kilépése következtében előálló helyzet sürgőssége uniós választ tesz szükségessé a békefolyamat megőrzése érdekében, amely megfelel a régió brexit utáni új igényeinek”. A szöveg szerint nem elég csupán – a javaslatnak megfelelően – megtartani a PEACE programot, hanem meg is kellene azt hosszabbítani, hiszen a konfliktusrendezéshez idő, illetve a jelenlegi finanszírozási cikluson túlmutató, hosszabb távú elkötelezettség kell.

Az EGSZB szerint adott esetben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni olyan kommunikációs tevékenységekre, amelyekkel elérhető, hogy az emberek teljes mértékben tisztában legyenek azzal, hogy milyen pozitív szerepe van ezen a téren az EU-nak. Azt is javasolja, hogy használják a fehér galamb emblémát a PEACE programból finanszírozott projektekhez. Ez az elképzelés kapcsolódik ahhoz a szintén Jane Morrice által kidolgozott véleményhez, amelyet A fehérgalamb-út – javaslat egy, az EU által vezetett globális béketeremtő stratégiára címmel a márciusi plenáris ülésen fognak előterjeszteni. A vélemény azt javasolja, hogy fehérgalamb-út névvel hozzanak létre egy európai békeútvonalat, amely Észak-Írországból indulna, és egészen a ciprusi Nicosiáig tartana, így követve az ír zarándok, Kolumbán útját, a nyugati front mentén, át a Balkánon, hogy összekösse ezt az Európa két szélén található két megosztott szigetet. (dgf)