Az EGSZB fenntartható étrendre vonatkozó új iránymutatásokat javasol Európa számára

Peter Schmidt

Az élelmiszerek központi helyet foglalnak el az emberek életében, ezért nem elég csak táplálkozási vagy egészségügyi szempontból vizsgálnunk őket: a környezeti és társadalmi oldalt is figyelembe kell vennünk. Az EGSZB egy ilyen átfogó, fenntartható élelmiszer-rendszer előmozdítása érdekében javasolja a fenntartható étrendre vonatkozó új iránymutatások bevezetését.

„Minden, amit megeszünk, hatással van egészségünkre és bolygónkra. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek népszerűsítik az egészségesebb és fenntarthatóbb étrendeket, és iránymutatásokat kell kidolgoznunk a fenntartható étrendre vonatkozóan. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy teljesítsük az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást” – szögezi le Peter Schmidt, a saját kezdeményezésű vélemény előadója.

„Az átfogó uniós élelmiszer-politika kontextusában nagyon fontos az egészséges és fenntartható étrendek népszerűsítése. A fenntartható étrendre vonatkozó iránymutatások és az egyértelmű címkézési rendszerek, köztük a tagállamok közötti és tagállamokon belüli kulturális és földrajzi különbségeket figyelembe vevő eredetmegjelölés segítségével könnyebben tájékozódhatnának a mezőgazdasági üzemek, a feldolgozók, a kiskereskedők és az élelmiszer-szolgáltatók. Az agrár-élelmiszeripari rendszer számára is hasznos lenne egy új, átláthatóbb keretrendszer, amelynek révén egészségesebb, fenntarthatóbb és méltányosabb árú élelmiszereket lehetne termelni, feldolgozni, terjeszteni és értékesíteni” – teszi hozzá Maurizio Reale, az EGSZB „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” (NAT) szekciójának elnöke.

Az EGSZB azt javasolja, hogy a szóban forgó, egész Európára kiterjedő iránymutatások kidolgozása érdekében hozzanak létre egy szakértői csoportot, amely táplálkozással, közegészségüggyel, élelmiszerekkel, illetve környezetvédelemmel és társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberekből és tudományos dolgozókból állna. Ennek a csoportnak az lenne a feladata, hogy két éven belül kutatási eredményeken alapuló iránymutatásokat dolgozzon ki. (sma)