Az EGSZB szigorítja az eljárási szabályzatot és a tagokra vonatkozó magatartási kódexet

2019. február 20-i plenáris ülésén az EGSZB javaslatot fogadott el eljárási szabályzatának módosításáról, hogy az mellékletként a tagokra vonatkozó magatartási kódex új változatát is magában foglalja. Az új eljárási szabályzat és magatartási kódex, amely 2019. március 15-én lépett hatályba, figyelembe veszi az Európai Parlament saját, nemrégiben elfogadott eljárási szabályzatát is, különösen ami a zaklatás összes formájának megelőzését és leküzdését illeti.

Elnökének, Luca Jahiernek a kezdeményezésére, valamint a csoportok és az adminisztráció teljes támogatásával az EGSZB megerősítette a munkahelyen való méltó bánásmódhoz fűződő jog elvét, és egy olyan belső felügyelő mechanizmust hozott létre a zaklatás bármely, tagokat érintő formájának kezelésére, amely szankciókat is megállapít.

A tagokat kinevezésükkor kötelezik a magatartási kódex aláírására. Az új szabályok a tagok és más, az EGSZB-nél dolgozó személyek közötti interakciókra, valamint a tagok egymás közötti interakcióira is vonatkoznak. A tag által tanúsított magatartás súlyosságának függvényében például az alábbi szankciók is alkalmazhatóak: „a tag ideiglenes felfüggesztése a tanulmányozócsoportokban, kiküldetésekben és rendkívüli üléseken betöltött előadói vagy elnöki tevékenysége és tagsága alól”.

Az EGSZB továbbá „ügyel a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség [...] elvének betartására”, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy gondoskodjanak „a nők több mint arányos képviseletéről az EGSZB minden testületében” (1. cikk (4) bekezdés).

Az eljárási szabályzat és a magatartási kódex teljes szövege nemsokára hozzáférhető lesz az EGSZB honlapján. (dgf)