Az EGSZB az EU által támogatott tisztességes minimumjövedelem mellett

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleményt fogadott el „Európai keretirányelv a minimumjövedelmi rendszerekről” címmel, amelyben arra kéri az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy kötelező erejű európai keretet az egyes tagállamok életszínvonalához igazodó megfelelő minimumjövedelem bevezetésére Európa-szerte. 

Az EGSZB szerint egy ilyen, irányelv formájában megfogalmazott keret szükséges ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük a szegénység súlyos és tartós problémáját Európában, illetve helyreállítsuk az Unió hitelességét, mivel az EU arra vonatkozó kötelezettségvállalásai, hogy 20 millióval csökkentse a szegénységnek kitett európai polgárok számát, még mindig messze vannak attól, hogy eredményre vezessenek.

„A minimumjövedelem kérdése messzemenően politikai természetű. Uniós hatáskörbe tartozó döntésről van szó, és az Európai Bizottság nem rejtőzhet a témában helytelenül alkalmazott szubszidiaritás elve mögé, hogy azután úgy dönthessen, hogy nem tud mit tenni egy a méltóságot és az emberi jogokat érintő ennyire fontos problémával kapcsolatban” – fejtette ki Georges Dassis, a vélemény előadója.

„Fontos, hogy az EU valami kézzelfoghatót tegyen azokért az emberekért, akiknek semmilyük sincs. Ha most közömbösek vagyunk a nyomorúságukkal szemben, holnap talán túl késő lesz” – tette hozzá Georges Dassis.

Az EGSZB Munkaadók csoportja ellenezte a jogilag kötelező erejű eszköz javasolt alkalmazását, és ellenvéleményt nyújtott be, amelyben tagjai azt kérik, hogy a minimumjövedelem kérdését nemzeti szinten rendezzék.

Az ellenvéleményt elutasították, és Georges Dassis saját kezdeményezésű véleményét 158 szavazattal 81 ellenében, 12 tartózkodás mellett elfogadták. (ll)