George Dassis egységes, demokratikus, szociális és szabad Európát sürget

This page is also available in

Az európai demokrácia jövőjéről folytattak vitát egy kétnapos, európai szintű konferencia keretében, amelyet az EGSZB elnöke, George Dassis szervezett, és amelyre 2018. március 1-jén és 2-án, az athéni Akropolisz Múzeum auditóriumában került sor. Az uniós intézmények, a görög kormány, valamint a civil szervezek és az egyetemek tevékeny szerepet vállaló résztvevőiből álló hallgatóság előtt George Dassis leszögezte, hogy a demokrácia jövője közvetlenül összefonódik egy békés és föderalista Európával.

Az európai országokban oly veszélyesen terjedő populizmus ellen nem lehet szavakkal küzdeni. Az Európai Uniónak kézzel fogható válaszokat kell adnia polgárainak a biztonságos életet, a saját munkalehetőségeket és gyermekeik jövőjét illető aggályaira” – fejtette ki az EGSZB-elnök. „Olyan Uniót akarunk, amely egyenlő lehetőségeket képes biztosítani mindenki számára. A populizmus elleni küzdelemhez és az országaink legsérülékenyebb csoportjai által érzett frusztráció ellensúlyozása érdekében előtérbe kell helyeznünk a szociális szempontokat, persze úgy, hogy közben az EU gazdaságát sem hagyjuk szétesni.”

George Dassis egy elszámoltatható és demokratikusan választott európai pénzügyminiszter posztjának létrehozását sürgette. A soron következő európai választások kapcsán kifejezte támogatását a transznacionális listák iránt, amelyek biztosítják, hogy figyelembe vegyék a polgárok véleményét. „Ellenkező esetben – hangsúlyozta – a választások nemzeti és nem európai érdekekről szólnak majd”.

A nemzeti szuverenitás már elveszett, és nem is lehet visszaszerezni – tette hozzá. „Még a nagyobb tagállamok is túl kicsik ahhoz, hogy megoldják a jelentősebb problémákat. Csak egy egységes Európa képes arra, hogy vezető szerepet töltsön be a globális színtéren, az Egyesült Államok és a többi fontos szereplő egyenrangú partnereként”.

A föderalista Európa kérdését illetően George Dassis kiemelte, hogy gyermekeink jövője egy békés és föderalista Európától függ. „A polgárok számára biztonságot kell teremteni, hogy utazhassanak, dolgozhassanak és tanulhassanak. Az alapvető szociális jogok Göteborgban tett ígéretének gyakorlattá és valósággá kell válnia”.

„A részvételi demokrácia fogalmát újra kell definiálni” – folytatta George Dassis. „A részvételi demokrácia nem jelentheti csak az üzenetek továbbítását. Az embereknek szerepet kell vállalniuk, és megfelelő tájékoztatásra van szükségük. Az EGSZB és a nemzeti gazdasági és szociális tanácsok az európai civil társadalom jelentős részét képviselik, és ezért a részvételi demokrácia kulcsfontosságú eszközének számítanak.

George Dassis a konferenciát a következőképpen zárta le: „Feltétlenül együtt kell működnünk, és közös nevezőre kell jutnunk. A szó legtágabb értelmében vett demokrácia nélkül (amely magában foglalja a kulturális és gazdasági demokráciát is) nem lehetséges egy egységes Európa megvalósítása.”

A konferencia kísérőrendezvényeként George Dassis díjat vehetett át a Görög Gazdasági és Szociális Tanácstól az európai szociális párbeszéd iránti elkötelezettségéért és a folyamat támogatásáért.

Downloads