Egy tanulmány szerint a határokon átnyúló szolgáltatások fellendítik a növekedést

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság megbízásából készült új tanulmány szerint a határokon átnyúló szolgáltatások új munkahelyeket és gazdasági növekedést eredményeznek. A kedvező hatások minden uniós ország számára, különböző – munkaerőigényes és tudásintenzív – munkahelyek esetében is jelentkeznek. A dokumentum megmutatja, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások belső piacán a szigorú szabályozás elkerülése előnyös az EU gazdasága számára. A határokon átnyúló szolgáltatások arányának 1%-os csökkenése az EU gazdaságának mintegy 8 milliárd euróba kerülne.

2014-ben az EU-ban közel 11 millió munkahely alapult a határokon átnyúló szolgáltatások exportján. 2000 óta a határokon átnyúló szolgáltatásoktól függő munkavállalók száma csaknem megkétszereződött. Míg az EU-ban az összfoglalkoztatottság 5,5%-kal nőtt, a határokon átnyúló szolgáltatásoktól függő foglalkoztatottság 94%-kal növekedett. Ez egyértelműen mutatja az EU gazdaságára gyakorolt pozitív hatást. Azok az országok, ahol a határokon átnyúló szolgáltatások aránya nagyobb, sokkal erőteljesebb növekedést mutatnak a foglalkoztatás és a GDP terén, mint azok az országok, amelyek kevésbé érintettek a határokon átnyúló szolgáltatások piacán.

A tanulmány azt bizonyítja, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások sem szociális dömpinget, sem veszélyt nem jelentenek a tagállamok gazdaságaira nézve. A határokon átnyúló szolgáltatások egyre szigorúbb szabályozása negatív hatással lenne a gazdaságra, és veszélyeztetné az egységes piac integritását – jelentette ki Peter Clever, a Munkaadók csoportjának alelnöke.

A dokumentum szerint – a közvélekedéssel ellentétben – 4 közül 3 határokon átnyúló munkahely az EU-15 tagállamaiban található. A munkavállalók kiküldetése közel 40%-ban egyik magas bérszínvonalú országból a másikba történik. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy valamennyi uniós tagállam gazdasága profitál a határokon átnyúló szolgáltatásokból. 2014-ben a határokon átnyúló szolgáltatások exportjától függő teljes hozzáadott érték az EU 28 tagállamában 625 milliárd eurót tett ki.

Ezen túlmenően a határokon átnyúló szolgáltatások nem korlátozódnak a munkaerő-igényes, rosszul fizetett állásokra. A határokon átnyúló szolgáltatásoktól függő, tudásintenzív ágazatokhoz kapcsolódó munkahelyek aránya csaknem ugyanolyan mértékben nőtt, mint a munkaerő-intenzív munkahelyek aránya.

A kutatás azt is felveti, hogy azokban az országokban, ahol a határokon átnyúló szolgáltatások aránya nagyobb, kevesebb embert fenyeget a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata, és magasabb a boldogság és az élettel való elégedettség szintje.

A tanulmányt a német IW Consult agytröszt készítette az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság megbízásából, a Munkaadók csoportjának kérésére. A dokumentum innen tölthető le: https://europa.eu/!yQ36mK.

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary