Az EGSZB nagy hírű civil társadalmi díja 2019-ben a nők társadalmi szerepvállalását és a nemek közötti egyenlőségért vívott küzdelmet kívánja jutalmazni

This page is also available in

CSP 2019 logo

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) meghirdette 2019. évi civil társadalmi díját. Az idei téma „A nők szerepének erősítése Európa társadalmában és gazdaságában”, így a díj olyan innovatív kezdeményezéseket és projekteket jutalmaz majd, amelyek célja a férfiak és nők esélyegyenlősége és az egyenlő bánásmód biztosítása számukra a gazdasági és társadalmi élet összes területén.

Az EGSZB civil társadalmi díjára bármely, az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett helyi, regionális, országos vagy uniós szinten tevékenykedő civil szervezet, illetve magánszemély is pályázhat. Olyan kezdeményezésekkel vagy projektekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban vannak.

A legfeljebb öt nyertest összesen 50 000 euróval díjazzuk. A pályázatok benyújtási határideje 2019. szeptember 6. 10 óra, a díjátadó ünnepséget pedig 2019. december 12-én tartjuk Brüsszelben.

BŐVEBBEN AZ IDEI DÍJ TÉMÁJÁRÓL

Az európai szakszervezeteket, nem kormányzati szervezeteket és munkaadói szövetségeket uniós szinten képviselő EGSZB már többször figyelmeztetett arra, hogy az európai munkaerőpiacokon és társadalmakban tartósan jelen van a nemi szegregáció és a nemi alapú megkülönböztetés. Hatvan évvel azután, hogy az EU a Római Szerződésben elkötelezte magát a nemek közötti bérszakadék felszámolása mellett, a bérkülönbség továbbra is hatalmas: 16% körül van, a nemek közötti nyugdíjkülönbség pedig ennél is magasabb: 38%-os.

A nők az EU lakosságának 51%-át teszik ki, ám csak 67%-uk dolgozik. A vállalkozók körében a nők aránya mindössze 31%. Otthoni gondozási feladataik miatt nagyobb valószínűséggel töltenek be részmunkaidős vagy bizonytalan állásokat, így kevesebbet keresnek. A politikai és gazdasági döntéshozó testületekben, például a vállalatvezetésben továbbra is bőven alulreprezentáltak.

A nemi sztereotípiák az élet minden területét áthatják. A média gyakran táplálja a nemi szerepek, sztereotípiák vagy normák állandósulását, illetve akár lealacsonyító módon ábrázolja a nőket. A nők jogaival kapcsolatos fejleményeknek a közelmúltban Európában tapasztalható megtorpanásával szembesülve és az olyan elkeserítő becslések ismeretében, melyek szerint több mint egy évszázadot kell még várni arra, hogy a nők a férfiakkal azonos elbánásban részesüljenek, az EGSZB nemrégiben politikai kötelezettségvállalást sürgetett a nemek közötti egyenlőség Európában történő megvalósítása mellett.

Az EGSZB idén olyan kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket kíván kitüntetni civil társadalmi díjával, amelyek az alábbi problémakörök közül legalább eggyel foglalkoznak:

  • a nemi sztereotípiák, a diszkriminatív társadalmi szokások és előítéletek elleni küzdelem a gazdasági és társadalmi élet minden területén, vagy ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztés,
  • a médiában megjelenő tartalmak által generált nemi sztereotípiák következményeire való figyelemfelhívás,
  • a nők jelenlétének előmozdítása hagyományosan férfiak által vállalt szakmákban, például a TTMM és az ikt-ágazatokban, illetve a nemi szegregációs minták elleni küzdelem az oktatásban,
  • a nemek közötti bér- és nyugdíjkülönbségek elleni küzdelem,
  • a nők vállalkozói tevékenységének támogatása, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a döntéshozatalban, a nők gazdasági függetlenségének és a munka és a magánélet közötti egyensúly elérésének elősegítése,
  • a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket, például az egyedülálló anyákat, a fogyatékkal élő nőket, migránsokat, etnikai kisebbségeket vagy alacsony képzettséggel rendelkező munkavállalókat érintő egyedi kihívások kezelése.

A követelmények részletes leírása és a pályázati űrlap elérhető honlapunkon: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

AZ EGSZB CIVIL TÁRSADALMI DÍJA

Az EGSZB azért hirdeti meg immár tizenegyedik éve a civil társadalmi díjat, hogy jutalmazza és ösztönözze azokat a civil szervezetekhez és/vagy magánszemélyekhez köthető kezdeményezéseket és teljesítményeket, melyek sokat tettek az európai kohézió és integráció alapjául szolgáló közös értékek népszerűsítéséért. 2018-ban a civil társadalmi díj témája „Identitások, európai értékek és európai kulturális örökség” volt.

Kérjük, hogy bátorítsa országának civil társadalmi szervezeteit arra, hogy pályázzanak az EGSZB 2019. évi civil társadalmi díjára, és ezáltal segíthet abban, hogy az értékes projektek elismerést kapjanak.

Downloads

28/2019. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY - Az EGSZB nagy hírű civil társadalmi díja 2019-ben a nők társadalmi szerepvállalását és a nemek közötti egyenlőségért vívott küzdelmet kívánja jutalmazni

See also