You are here

Az EGSZB támogatja az uniós költségvetés jogállamisági hiányosságoktól való megvédésére javasolt új eszközt

Az EGSZB kéri, hogy az Európai Bizottság olyan értelemben módosítsa terveit, hogy az EU-finanszírozás tagállamok általi felhasználása függővé váljon a jogállamiság, a demokratikus normák és az alapvető jogok tiszteletben tartásától.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) októberben elfogadott véleménye értelmében az EGSZB támogatja az Európai Bizottság által javasolt új mechanizmust, amely lehetővé tenné az EU számára gazdasági korrekciós intézkedések alkalmazását azon tagállamok tekintetében, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiság elvét.

Az EGSZB a javaslat további módosítását kéri az Európai Bizottságtól, hogy a jogállamiság fogalma az alapvető jogok és a pluralista demokráciát garantáló normák védelmére is kiterjedjen.

Ajánlja emellett, hogy az EGSZB-t nevezzék meg azon releváns információforrások között, amelyek segítségével eldöntik, hogy fennáll-e a jogállamisággal kapcsolatos súlyos hiányosság, így biztosítva a szervezett civil társadalom képviseletét.

Afeletti aggodalmában, hogy egyes országokban folyamatosan csökken a civil társadalmi szervezetek támogatása, ugyanakkor terjed a populizmus és erodálódnak az emberi jogok, az EGSZB néhány hónapja létrehozott egy munkacsoportot, amely az alapvető jogokkal és a jogállamisággal foglalkozik, és az EUSZ 2. cikkében meghatározott értékek és jogok védelmére összpontosít.

Az új európai bizottsági javaslat fő céljának az uniós értékek védelmét kell tehát tekinteni az Unió pénzügyi érdekeinek védelme révén, és a javasolt mechanizmust automatikusan el kell indítani minden olyan esetben, amikor súlyosan sérülnek ezek az értékek és érdekek.

„Az európai bizottsági javaslat fontos hiányosságot orvosol: gondoskodik egy új eszközről, amely a jogállamiság megsértése esetén azonnal működésbe lép”, szögezte le Jukka Ahtela, az Unió költségvetéséről és a jogállamiságról szóló vélemény szerzője. „Ha egy ország már csatlakozott az EU-hoz, nincsenek hatékony eszközeink a megfelelő nyomon követéshez és a beavatkozáshoz abban az esetben, ha az adott ország nem tartja tiszteletben a jogállamiságot és az uniós értékeket.”

„A jogállamiság azonban nem egy önmagában álló koncepció, hanem háromoldalú viszonyban áll az alapvető jogokkal és a demokráciával. Ezért az európai bizottsági javaslatot mind a három értékre ki kellene terjeszteni, hogy meg lehessen akadályozni az állami hatalommal való visszaélést”, mondta Jukka Ahtela.

Az EGSZB egyetért azzal a javaslattal, hogy a Tanács a fordított minősített többségi szavazást alkalmazza olyan esetekben, amikor az általánossá vált hiányosságok jellemezte tagállammal szembeni megfelelő intézkedésekről dönt. Az EGSZB szerint ez a minimálisra csökkenti a tétlenség, illetve a politikai szelektivitás kockázatát, ha a Tanácsban kötelező szavazásra kerülne sor.

Általánossá vált hiányosságról többek között akkor lehet szó, ha: veszélyben van a bírói testületek függetlensége, nem kerül sor a közigazgatási szervek által hozott önkényes vagy jogszerűtlen határozatok megelőzésére, kijavítására és szankcionálására, illetve korlátozzák a jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre állását és hatékonyságát. A javaslat az Európai Bizottság számára lehetővé tenné a kifizetések felfüggesztését vagy korrekcióját, a kifizetési határidők megszakítását, illetve új jogi kötelezettségvállalások megtételének tilalmát, és ez minden EU-finanszírozásra vonatkozna.

Az EGSZB teljes mértékben egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy a mechanizmus elindításának következményei nem terhelhetik az uniós finanszírozás egyéni kedvezményezettjeit, például az Erasmus-hallgatókat, a kutatókat vagy a civil társadalmi szervezeteket. A terheket inkább azoknak kell viselniük, akik a hiányosságokért felelnek. E tekintetben az Európai Bizottságnak olyan alternatív utakat kellene keresnie, amelyek révén biztosítható, hogy az uniós források eljussanak azokhoz a kedvezményezettekhez, akiknek azokat szánták.

Az EGSZB szerint az is erősítené az európai bizottsági határozatok objektivitását és legitimitását, ha részletesebb kritériumokat dolgoznának ki arra vonatkozóan, hogy mikor állapítható meg a jogállamiság vagy az alapvető jogok megsértése.

Egy másik, szintén az októberi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB üdvözli a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapról szóló európai bizottsági javaslatot. Ez az alap úgy egészítené ki a fenti javaslatot, hogy az abban szereplő értékekhez Európa-szerte helyi szintű támogatást teremt.

Az alap, amely két külön programot foglal magában – a Jogérvényesülés programot és a Jogok és értékek programot –, pénzügyi támogatást nyújtana azoknak a civil társadalmi szervezeteknek, amelyek előmozdítják a jogokat és az uniós értékeket azáltal, hogy az európai polgárokat aktívan bevonják a demokratikus és befogadó társadalomba.

Az EGSZB megjegyzi azonban, hogy nem teljesen elégedett az alaphoz allokált finanszírozás összegével, és azt kéri, hogy a teljes költségvetést a javasolt 947 millió euróról emeljék fel 1,4 milliárd euróra. Ebből a keretből az Európai Bizottság által eredetileg javasolt összegnél közel 100 millió euróval többet, azaz 500 millió eurót kellene elkülöníteni a „polgári szerepvállalás és részvétel” ág számára.

„Úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás nincs arányban a programokhoz kapcsolódó ambíciókkal”, állapította meg Jean-Marc Roirant, a Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapról szóló vélemény szerzője. „A civil társadalmi szervezetekre óriási szerep hárul, mégis gyakran ők az első áldozatai a megszorításoknak. Az uniós értékek népszerűsítése és védelme érdekében fejlesztenünk kell a civil társadalmi kapacitást.”

Az EGSZB azt is kéri, hogy a civil társadalmi szervezetek számára különítsenek el forrásokat, mégpedig legalább a különböző ágak finanszírozásának 50%-át. Végezetül az EGSZB támogatja azt az európai parlamenti javaslatot, melynek értelmében létre kellene hozni egy uniós alapot a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megsértéséhez kapcsolódó, a civil társadalmi szervezetekre irányuló peres ügyek pénzügyi támogatására.

Downloads

Rule of law