Az elkövetkező két és fél évre az olasz Luca Jahiert választották meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 32. elnökévé. A két új alelnök közül a bolgár Milena Angelova a költségvetésért, a spanyol Isabel Caño Aguilar pedig a kommunikációért felel majd.

Az EGSZB április 18-i plenáris ülésén, ahol Georges Dassis leköszönő elnök átadta a stafétabotot, Luca Jahier inspiráló beszédet tartott, melyben ismertette programjának négy prioritását. Ezek a fenntartható fejlődés, a béke előmozdítása, a kultúra szerepének megerősítése, valamint az európai fiatalok szóhoz juttatása.

„Kérem Önöket, hogy tartsanak velem, és együtt érjük el, hogy a civil társadalom határozott kötelezettséget vállaljon Európa fenntartható jövője iránt. Kérem, hogy álmodjanak velem egy új erőtől duzzadó Európáról, és valósítsuk meg együtt a második európai reneszánszt!” Luca Jahier ezeket a szavakat intézte a 350 tagú testülethez, mely az új Elnökség kinevezésével példát mutat a nemek közötti egyenlőség terén: számos vezető posztot nők töltenek be.

Európában ma is óriási probléma, hogy sok a szegény, és a migrációs válságra sem született megoldás, emellett sokan nem bíznak a demokratikus intézményekben. Ezért jót tenne egy nagy horderejű humanista forradalom, egy olyan átalakulás, amilyet a reneszánsz képviselt – tette hozzá Jahier, remélve, hogy „a jövőre irányuló, egységbe kovácsoló menetrendet” célzó négy prioritása valódi esélyt adhat ennek a „rEUneszánsznak”.

Jahier dicsérte elődje, Georges Dassis munkásságát olyan fontos területeken, mint a migráció, a szociális pillér és Európa jövője, és megígérte, hogy folytatja ezt az utat és tovább erősíti az EGSZB szerepét az erősödő nacionalista és populista tendenciák visszafordításában, valamint a szűkülő civil mozgástér problémájának orvoslásában.

„Európa jövője érdekében bátornak kell lennünk. Merjünk új világot képzelni magunknak! Nincs vesztegetni való időnk, hisz tudjuk, sok történelmi vereség oka a késlekedés volt” – zárta mondandóját Jahier.

A két alelnök beiktatási beszédében az EGSZB munkájának jelentőségét hangsúlyozta.

„Az EGSZB most egyedülálló és kulcsfontosságú szerepet játszhat, mivel kiegyensúlyozottan tudja képviselni a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom nézeteit arról, hogy hogyan lehet hatékonyabb együttműködéssel egységesebb, föderálisabb Európát teremteni” – mondta Milena Angelova.

Isabel Caño Aguilar pedig így fogalmazott: „Mi az EGSZB-nél fórumot biztosítunk a párbeszédhez, hidat képezünk az uniós intézmények és a között a gépezet között, amely Európát mozgásban tartja. Ennek megfelelően pedig az a dolgunk, hogy meghallgassuk az embereket és közvetítsük az üzenetüket.”

Nézze meg Luca Jahier beszédét, melyet EGSZB elnökké történő beiktatása alkalmából mondott. (ll)