A protekcionizmus ugyan nem járható út Európa számára, de az EU azt sem engedheti meg, hogy belső piacát elárasszák az olyan termékek, amelyek semmibe veszik az uniós szociális és környezeti normákat és veszélyeztetik az uniós ipart – figyelmeztetett az Európai gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) az átfogó uniós iparpolitikáról szóló jelentésében, melyet januári plenáris ülésén fogadott el.

Európa jó példával akar elöl járni, amikor feldolgozóipara védi a munkavállalói jogokat, óvja a környezetet és beruház az innovációba. Ennek viszont jelentős költségvonzata van, amit az európai termékek ára is tükröz. Az EU csak úgy garantálhat tisztességes kereskedelmi feltételeket az európai ipar számára, ha szavatolja, hogy az uniós piacra kerülő termékek is tiszteletben tartják ugyanezeket a normákat. Ez volt az Átfogó megközelítés az iparpolitika kapcsán az EU-ban című EGSZB-vélemény legfontosabb üzenete.

„Európa nem lehet naiv; nem engedheti meg magának, hogy az legyen. A WTO-szabályok tiszteletben tartása mellett az európai szabályozásnak kezelnie kell a többletkapacitás, a jogellenes állami támogatás és a tisztességtelen verseny egyéb formái által jelentett problémákat” – fogalmazott Gonçalo Lobo Xavier (Munkaadók csoportja, PT), a vélemény előadója.

Az EU napirendjén kiemelten kell kezelni azt a kérdést, hogy milyen eszközökkel lehet felvenni a harcot az ilyen gyakorlatokkal szemben. El kell érni, hogy a dömpingellenes uniós intézkedések rugalmasabbak és jobban nyomonkövethetőek legyenek, illetve gyorsabban lehessen őket alkalmazni.

Az EGSZB kiemelte azt is, hogy az olyan globális versenytársakkal szemben, mint amilyen Kína, India és Korea, amelyek nagyon aktívak iparpolitikájuk fejlesztése terén, Európa nem rendelkezik koherens és hosszú távú iparstratégiával.

Szükség van egy olyan következetes ipari cselekvési tervre, amely kötelező érvényű célokat, ütemezést és eszközöket tartalmaz a négy kulcsfontosságú kihívás kezelése érdekében az elkövetkezendő tíz évben: digitális átállás, éghajlatváltozás, globalizáció és demográfiai változások.

Az is fontos, hogy legalább néhány ágazatot ismét megerősítsünk az európai iparon belül.

A vélemény a bolgár elnökség felkérésére készült. (dm)