A rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák EU-ban való terjedésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik, hogy a munkafeltételeket minden dolgozó számára átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tegyük. Ez leginkább nemzeti szintű szociális párbeszédek és kollektív tárgyalás révén lehet érhető el – fejtette ki az EGSZB az Európai Bizottság átlátható munkafeltételekről szóló irányelvjavaslatáról kidolgozott véleményében.

Az EGSZB álláspontja szerint az irányelv valódi lépést jelent a szociális jogok európai pillérének végrehajtása és a munka jövőbeli világához való alkalmazkodás felé. Figyelmeztetett azonban arra is, hogy ha az irányelv egyes rendelkezéseit a jelenlegi formájukban hajtják végre, az a munkáltatók számára adott esetben adminisztratív terhet jelenthet, és javasolta néhány szempont tisztázását, illetve azt, hogy bizonyos kérdésekben a felelősség a tagállamoké maradjon.

„Az átlátható munkafeltételekről szóló irányelv nagyszerű esélyt jelent egy szociális Európa elindítására” – mondta Christian Bäumler, az EGSZB véleményének előadója, hozzáfűzve, hogy a behívásos munkavégzés megfelelő referencia-időszak meghatározása és a munkavállalók megfelelő előzetes értesítése nélkül nem tartható fenn foglalkoztatási formaként.

Vladimira Drbalová társelőadó rámutatott arra, hogy a jelenlegi javaslat tartalmaz néhány olyan rendelkezést, amely nem világos, így jogbizonytalanságot okozhat a munkaerőpiacon. Úgy véli, szükség van némi finomhangolásra, mivel a javaslat egyelőre nincs kellően alátámasztva. (ll)