Kedves Olvasóink!

Az EU soros elnökségét december 31-ig betöltő Ausztria a „Védelmet nyújtó Európa” mottót választotta. Ezt a mottót számos különféle módon értelmezhetjük: Európa, amely megvédi polgárait a szegénységtől egy erőteljes szociális pillér megvalósítása révén, a betegségektől a legjobb egészségügyi intézkedésekkel, az igazságtalanságtól és üldöztetéstől egy méltányos és igazságos jogrendszer alkalmazásával stb. Úgy is érthetjük, hogy Európa menedéket nyújt azoknak, akik üldöztetés, jogtalanság, szegénység vagy háború elől menekülnek.

Az Európai Tanács júniusi ülésén és ahhoz kapcsolódóan folytatott vitákat követően azonban, amelyek során az uniós vezetők a migrációról és külső határaink biztosításának szükségességéről egyeztettek, úgy vélem, a mottó lényegében azt jelenti, hogy a „védelmet nyújtó Európa” a menedékkérők és migránsok áradatától védi polgárait.

Külső határaink védelme kulcsfontosságú, és sajnálatos, hogy ez a schengeni rendszer bevezetésekor nem kapott eleve nagyobb figyelmet, később pedig elutasításba ütközött. Kétségtelen, hogy Európa nem nyújthat menedéket mindenkinek, aki jobb életet szeretne.

Ami azonban Európát egyedülállóvá teszi, azok az értékei: az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és testvériség. Igen, testvériség: egy túl gyakran feledésbe merült szó és érték, amely mélyen gyökerezik Európa keresztény örökségében – abban az örökségben, amelyet egyes európai pártok látszólag újra felfedeznek, közben azonban tétlenül szemlélik, ahogy menekültek százai fulladnak meg a Földközi-tengerben.

Fogalmazzunk világosan. Teljes mértékben ellenzem az ellenőrizetlen bevándorlást. De most arra van szükség, hogy a tagállamok szolidaritást mutassanak a tényleges menedékkérőkkel szemben – olyan emberekkel, akiknek a genfi menekültügyi egyezmény értelmében joguk van a menedékhez –, valamint tényleges európai megoldás szülessen az ellenőrzött bevándorlásra, és olyan európai befogadóállomások jöjjenek létre, amelyek méltók a nevükre, mert a mi – európai – humánus értékeinken alapulnak.

Az emberség, a testvériség és a szolidaritás mélyen gyökerezik az európai társadalomban. Erről szól Európa. Ne hagyjuk, hogy agitátorok és rémhírterjesztők megosszanak minket, hanem inkább fogjunk össze, és együtt dolgozzuk ki azokat a menekültügyi, bevándorlási és integrációs európai szabályokat, amelyeket mindenkinek be kell tartania, aki vendégszeretetünkben kíván részesülni.