Az energetikai átállás előnyös lehet Európa regionális gazdaságai számára. A decentralizált, megújuló és digitalizált energiaellátási formákra való áttérés a környezeti hasznokon túlmenően gazdasági előnyökkel is járna az Európai Unió régiói számára. A Lutz Ribbe által kidolgozott jelentésben az EGSZB kifejti, hogy az intelligens energiatermelés legalább négy okból segítheti a regionális gazdaságokat, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy szisztematikusan kapcsolja össze a jövőbeli regionális és társadalmi kohéziós politikát az energiaunióra irányuló kezdeményezéssel.

Jóllehet az európai szintű nyilvános és politikai vita középpontjában általában a decentralizált átmenet környezeti előnyei vagy kapcsolódó kockázatai állnak, az EGSZB más szempontot ragad meg, és kijelenti, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztése gazdasági előnyökkel járhat az uniós régiók számára. Az energetikai átállás kiváló lehetőséget jelent a helyi gazdaságok számára, különösen a strukturális szempontból gyenge és vidéki európai régiók számára. A 2018. július 11-i plenáris ülésen elfogadott EGSZB-vélemény hangsúlyozza, hogy a szén-dioxid-mentes energiaelőállítás a következők révén hozhatja előnyös helyzetbe a régiókat:

  • csökkenti az üzemanyag-behozatal szükségességét,
  • gazdasági értéket generál az érintett régióban, mindenekelőtt ha a felelősségvállalás helyi szinten marad,
  • fenntartható és minőségi munkahelyeket teremt a megújulóenergia-termeléshez kapcsolódó felszerelés, üzemeltetés és karbantartás területén,
  • és végül
  • növeli a regionális adóbevételeket.

Az EGSZB júliusi plenáris ülésén az energetikai átállásról folytatott vita keretében Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke kiemelte, hogy mennyire fontos összekötni az EU energiaügyi kezdeményezéseit a regionális politikával és fejlesztéssel, valamint megerősíteni az együttműködést az uniós testületek és a civil társadalom között.

„A tervek és a politikai kötelezettségvállalások helyi szinten öltenek testet konkrét projektekben. Az energiauniót nem lehet Brüsszelben kiépíteni: annak a városokban és a falvakban kell megvalósulnia. Ehhez együttes erőfeszítésre van szükség, amelynek nyomán kreatív megoldások születnek” – fejtette ki Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič megerősítette, hogy az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy a jövőben fellépjen azon akadályok felszámolása érdekében, amelyek jelenleg megnehezítik a polgárok „termelő-fogyasztókként” történő aktív és teljes körű részvételét az energetikai átállásban, illetve hogy bizalmat építsen a zöld energiába beruházók körében.

Luca Jahier EGSZB-elnök összefoglalásként hangsúlyozta az EGSZB jövőképét és szerepét annak biztosításában, hogy mindenki véleménye meghallgatásra találjon: „Az EGSZB igyekszik garantálni, hogy az egész európai szervezett civil társadalom szakértelmének összefogása révén mindenki élvezhesse az európai gazdaság modernizációjának előnyeit – akár a környezetvédelem, a foglalkoztatás és a gazdasági értékteremtési lehetőségek tekintetében, akár fogyasztóként”. (mp)